Svenska med accent

Hur bra är vi på att känna igen olika accenter? Hjälp oss att undersöka frågan genom att svara på vår enkät!

Vilket intryck gör en röst med en viss accent egentligen på en lyssnare? Och hur bra är vi på att känna igen olika accenter? För många är det kanske lätt att höra att någon kommer från Malmö eller från Göteborg, men hur är det med accenter som är påverkade av andra språk än svenska? Det vill vi på Språkrådet undersöka, och därför hoppas vi att du vill svara på enkäten ”Svenska med accent”.

Deltagandet är anonymt. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara och du har chans att vinna en trisslott. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras här på isofs webbplats. Hjälp gärna till att sprida enkäten!