Styrgrupp för Språkcentrum finska

Styrgruppen ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Ledamöter i styrgruppen

  • Maarit Jaakkola, docent i journalistik, presidiemedlem i Sverigefinländarnas delegation, vice ordförande i Sverigefinska rådet i Göteborg
  • Jarmo Lainio, professor emeritus i finska vid Stockholms universitet
  • Johanna Parikka Altenstedt, jurist, sakkunnig i minoritetsfrågor vid länsstyrelsen Blekinge
  • Antti Yliselä, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan
  • Eeva Östberg, bibliotekschef på Finlandinstitutet