Kartläggning av Isofs språkrådgivning i finska

Vad är det finska ordet för visselblåsare och vad heter Naturvårdsverket på finska? I en ny rapport tittar Isofs språkvårdare i finska närmare på språkrådgivningen i finska.

rapportomslag.

Varje år får Isofs språkrådgivning i finska in hundratals språkfrågor. I rapporten Kartläggning av Isofs språkrådgivning i finska 2022 tittar Isofs språkvårdare i finska närmare på språkrådgivningen: vilka kontaktar språkrådgivningen i finska och vilken typ av frågor kommer in. Genom att jämföra resultaten med den föregående rapporten Kartläggning av Språkrådets språkrådgivning i finska åren 2007, 2010 och 2017 och tidigare kartläggningar från åren 1984–1985 samt 2002 går det också att se förändringar över tid.

De vanligaste frågorna till språkrådgivningen handlar om hur man översätter svenska ord, namn och termer till finska. Ett vanligt exempel är översättningar av namn på svenska myndigheter. Andra frågor kan handla om rättstavning och grammatik eller språkpolitik och lagstiftning. Många av de som vänder sig till rådgivningen är journalister i sverigefinska medier, över­sättare, tolkar eller anställda i kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdet för finska.

”En tydlig förändring under de senaste åren är att vi får många fler frågor från sverigefinska journalister. Medan översättare och tolkar har varit den största gruppen frågeställare till Isofs språkråd­givning i finska i alla tidigare kartläggningar, gick journalister förbi dem 2022”, säger Tarja Larsson, språkvårdare i finska på Isof.

Rapporten för 2022 är skriven på finska, men finns även översatt till svenska. Den tidigare rapporten från 2019 är skriven på finska men har en svenskspråkig sammanfattning.

Läs rapporterna