Isofin suomen kielen neuvonnan kartoitus

Mikä on visselblåsare-sanan suomenkielinen vastine ja mikä on Naturvårdsverketin nimi suomeksi? Uudessa raportissa Isofin suomen kielen huoltajat tarkastelevat lähemmin suomen kielen neuvontaa.

rapportomslag.

Isofin suomen kielen neuvonta saa vuosittain satoja kielikysymyksiä. Raportissa Isofin suomen kielen neuvonnan kartoitus 2022 Isofin suomen kielen huoltajat tarkastelevat lähemmin kielineuvontaa: ketkä ottavat yhteyttä suomen kielen neuvontaan ja millaisia kysymyksiä neuvontaan tulee. Vertailemalla tuloksia edelliseen raporttiin Kielineuvoston suomen kielen neuvonnan kartoitus – vuodet 2007, 2010 ja 2017 ja aiempiin kartoituksiin vuosilta 1984–1985 sekä vuodelta 2002 voidaan myös nähdä ajan mittaan tapahtuneita muutoksia.

Kielineuvontaan tulee eniten kysymyksiä ruotsinkielisten sanojen, nimien ja termien kääntämisestä suomeksi. Usein kysytään esimerkiksi Ruotsin viranomaisten nimien suomenkielisiä vastineita. Muut kysymykset voivat koskea esimerkiksi oikeinkirjoitusta ja kielioppia tai kielipolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Monet kysyjistä ovat ruotsinsuomalaisen median toimittajia, kääntäjiä ja tulkkeja tai suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien kuntien ja alueiden työntekijöitä.

”Yksi selvä muutos viime vuosina on se, että saamme paljon enemmän kysymyksiä ruotsinsuomalaisilta toimittajilta. Kääntäjät ja tulkit ovat olleet Isofin suomen kielen neuvonnan suurin kysyjäryhmä kaikissa aiemmissa kartoituksissa, mutta vuonna 2022 toimittajat menivät heidän ohitseen”, sanoo Isofin suomen kielen huoltaja Tarja Larsson.

Vuoden 2022 kartoituksen raportti on kirjoitettu suomeksi ja käännetty myös ruotsiksi. Aiempi vuonna 2019 julkaistu raportti on kirjoitettu suomeksi, ja se sisältää ruotsinkielisen yhteenvedon.

Lue raportit tästä