Enkät om finskan i Sverige

Har du finska rötter eller identifierar du dig som sverigefinne? Kanske talar du finska i vardagen eller skulle du vilja göra det?

Oavsett hur mycket eller lite du använder finska – välkommen att besvara Isofs enkät om finska språkets användning i Sverige! Du är helt anonym och dina svar används bara i sammanslagen (aggregerad) form. Enkäten genomförs som en del av Isofs uppdrag att ta fram indikatorer för att kunna följa utvecklingen och användningen av nationella minoritetsspråk över tid.

Du kan svara på enkäten på finska eller svenska.

Har du frågor om enkäten?

Kontakta Sari Pesonen, revitaliseringsexpert på Isof: sari.pesonen@isof.se