Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011 på Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari.

Bildkollage med ett metallsmycke föreställande en fågel och en närbild på ett randigt tyg i färgerna blått, vitt, gult, rött, svart och grönt.

Den sverigefinska dräkten - detalj från kjolens tyg och smycket ”Flygande fågel”. Foto: Erik Annerborn.

Sverigefinnarnas dag heter som den gör därför att dagen, liksom flaggan, är den nationella minoriteten sverigefinnarnas symboler. Det är sverigefinnar som är en av Sveriges nationella minoriteter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Men alla, även de som helst använder benämningen sverigefinländare, är välkomna att fira dagen!

Kaarle Aksel Gottlund

Carl Axel Gottlund (1796–1875), på finska Kaarle Aksel Gottlund, var en finsk språkvetare och folklorist, som gjorde exkursioner hos bland annat skogsfinnar i Sverige. Han var också kommunpolitiker och grundade den första finska föreningen i Sverige, i Stockholm 1830.

Del av det svenska kulturarvet

Dagen syftar till att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Finländarnas historia i Sverige spänner över nästan tusen år då Finland införlivades i det svenska riket på 1100-talet. År 1809 slöt Sverige fred med Ryssland och Finland blev då del av Ryssland. Under de hundratals år som Finland var en del av Sverige flyttade många hit för att arbeta i inom gruvnäringen i Bergslagen och Falun eller i skogen i Värmland, Norrland eller Bergslagen. Även 1900-talet har inneburit en omfattande migration mellan länderna. Över 80 000 krigsbarn skickades till tryggheten i Sverige från Finland och runt 7000 av dem blev sedan kvar i landet. Under 1950-, 1960- och 1970-talen migrerade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i den växande industrin. Även många finska romer flyttade till Sverige under 1950-talet efter att inreseförbudet för romer hävdes 1954.

Största nationella minoriteten

Antalet personer med finsk bakgrund beräknas för närvarande till över 700 000 personer och sverigefinnarna är därmed den största nationella minoriteten i Sverige. Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.

År 1973 komponerades den Sverigefinska dräkten av Kaino Oinonen i Eskilstuna och dräktens detaljer och färger symboliserar livet i Sverige. I midjan finns en spets, ”Vieraalla maalla”, som betyder 'i främmande land' och står för upplevelsen av att bo i Sverige. Den röda randen i kjolen symboliserar drömmar och förhoppningar, den svarta står för sorg och saknad. Broschen som bärs i halsen heter ”Flygande fågel”.