Världskrigets finska evakueringar

Under andra världskriget evakuerades tiotusentals finländare till Sverige. Många av dem var så kallade krigsbarn som för att undkomma kriget evakuerades till svenska familjer.

Finland och andra världskriget

I samband med Molotov–Ribbentrop-pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen år 1939 krävde Sovjetunionen att Finland skulle överlämna stora landområden. När Finland inte gick med på kraven anföll Sovjetunionen i november 1939. Striderna, som brukar kallas finska vinterkriget, pågick till mars 1940 då ett fredsavtal slöts i Moskva. Efter vinterkriget närmade Finland sig Tyskland, och deltog år 1941 i det tyska anfallet mot Sovjetunionen. Det utlöste det så kallade fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen som pågick till september 1944 då länderna skrev under ett avtal om vapenvila. Ett av villkoren i avtalet var att Finland skulle bryta allt samarbete med Tyskland och att alla tyska trupper skulle fördrivas från Finland. Det ledde till strider mellan Tyskland och Finland i Lappland, och dessa pågick till april 1945.

De finska krigsbarnen

Under andra världskriget evakuerades omkring 70 000 barn från Finland till Sverige. De här barnen brukar kallas för finska krigsbarn eller Finlandsbarnen. Evakueringarna genomfördes under vinterkriget 1939–40 och fortsättningskriget 1941–44. Efter kriget återvände de flesta barnen till Finland, men omkring 15 000 stannade kvar i Sverige. Så här berättar Vieno som evakuerades till Sverige tillsammans med sin yngre bror i april år 1942:

Min lillebror och jag åkte till Sverige som krigsbarn i april 1942 och hamnade hos flygarfamiljer i Ljungbyhed. (---) Vi skulle stanna tre månader i Sverige för att äta upp oss, men vår mamma fick tbc, så jag kom aldrig tillbaka till Finland.

Vi kom till olika familjer. (---) Kläderna var sydda av mamma och på fötterna hade vi mycket trasiga stövlar, det var ont om skor under kriget. Adresslapp kring halsen.

Läs hela Vienos berättelse på rörelsekartan Länk till annan webbplats.

Den nordfinska evakueringen

Striderna mellan Tyskland och Finland 1944–1945 drabbade befolkningen i den norra delen av landet hårt. Efter en överenskommelse med Sverige evakuerades tusentals människor från norra Finland till Sverige.

Många av de evakuerade hade med sig sina kreatur som transporterades till fots över gränsen. De flickor som gick med korna kallades för ”koflickor”. Wilma var 14 år när hon evakuerades från Vuojärvi i norra Finland:

0ch så kom den morgonen, det var tisdag, när vi skulle gå med korna. Det var sex kor och en kviga och så var det jag, eftersom jag var äldst, som skötte om det där. Far skulle vara med i skyddskåren och mor åkte med barnen till Kannus eller Kokkola. Vi gick från Sodankylä till Aavasaksa. Det tog två veckor. (---) Det var jobbigt att först sköta korna när vi kom fram fastän vi hade gått hela dagen, mjölka och sedan hälla mjölken i separatorn och kärna. Smöret förvarades i kärl och ställdes på hästkärrorna. Sedan började våra skor bli slitna och klövarna slets ner på korna. Men vi kom ändå fram till Sverige.

Wilmas berättelse ingår i publikationen Nordfinska evakueringen till Skelleftebygden 1944–1945. De finska ”koflickornas” vistelse i Sverige (Tone Dahlstedt och Barbro Holmgren 1979) som bygger på intervjuer och material från Skellefteå museum och Isofs samlingar i Umeå.