Finskan i Sverige

Den finska som talas i Sverige kallas för sverigefinska (på finska: ruotsinsuomi). Sverigefinskan ligger nära den finska som talas i Finland, men det finns också vissa skillnader.

Finland och Sveriges starka historiska band och den ständigt pågående migrationen mellan länderna har gjort att det finns många svenskspråkiga personer i Finland och många finskspråkiga personer i Sverige (svenskan i Finland kan du läsa mer om här).

Eftersom finskan har talats i Sverige under så lång tid, har den status som ett nationellt minoritetsspråk. Finska är det största nationella minoritetsspråket och det näst största minoritetsspråket efter arabiska. 

Sverigefinskan är inte någon enhetlig språkform. Invandringen från Finland har pågått under mycket lång tid, och människor har flyttat hit från olika dialektområden i Finland.

Påverkad av svenskan

Sverigefinskan ligger nära standardfinskan i Finland, men det finns vissa skillnader. Det handlar till exempel om att det i sverigefinskan finns ett större behov av finska ord för svenska samhällsfenomen. Ett sådant exempel är region där man på sverigefinska använder termen alue (till exempel Tukholman alue ’Region Stockholm’). Sverigefinskan lånar också in fler ord från svenskan.

Varje år utser Sveriges Radio Finska Årets sverigefinska ord. 2021 blev det ordet myyssata (’mysa’), ett översättningslån från svenskan. Det är ett ord som inte har någon motsvarighet i finskan som talas i Finland. Tidigare års vinnare är fiikata (’fika’), fiksata (’fixa’) och nukkuma-aamu (’sovmorgon’).

Språkvård i sverigefinska

1975 bildades Sverigefinska språknämnden med uppgift att vårda och utveckla finskan i Sverige. 2006 flyttades verksamheten över till Isofs avdelning Språkrådet. Språkrådets språkvårdare i finska arbetar bland annat med att ge råd och rekommendationer om finska språket, utveckla den sverigefinska terminologin och ta fram svensk-finska ordlistor inom olika områden.

I artikeln Sverigefinskt terminologi- och ordlistearbete – från 1970-talet till idag Pdf, 494.6 kB. från tidskriften Lexico Nordica (nummer 28, 2021) kan du läsa mer om detta arbete. Artikeln är skriven av Riina Heikkilä och Tarja Larsson som arbetar som språkvårdare i finska på Isof.

Finnar, finländare, finlandssvenskar och sverigefinnar

Alla invånare i Finland kan kallas finländare. Med finnar avses finskspråkiga finländare, och med finlandssvenskar svenskspråkiga finländare.

Sverigefinnar är en nationell minoritetsgrupp i Sverige. Många av dem talar sverigefinska, alltså den finska som talas i Sverige.