Språkpolitikbloggen

En blogg om språklagar och språkpolitik i Sverige

Filtrerat på: Svenska. Nollställ filtrering

 • Använd Lexin! 14 000 andra gör det varje timme.

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Svenska .

  Det finns några företeelser i Sverige som har betytt mycket för dem som flyttar hit i vuxen ålder men som många som bott i Sverige i hela sina liv inte har någon som helst erfarenhet av. Kurserna i svenska för invandrare, mer kända under förkortningen sfi, är en sådan företeelse. En annan är Lexin, som används fyra gånger i sekunden, eller 14 000 gånger i timmen. Det är Isofs mest använda resurs, men vad är det och när kan du använda den?

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2023

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Nationella minoritetsspråk, Språklagen, Språkpolitik, Svenska, Svenskt teckenspråk .

  Språkpolitiken har 2023 bjudit på flera statliga utredningar, lagändringar, heta mediedebatter och nya tekniska lösningar, liksom ett stort engagemang från privatpersoner, organisationer, företag och offentliga aktörer. I årskrönikan för det språkpolitiska året 2023 ger Isofs språkpolitiska utredare en genomgång av de största händelserna – som förstås börjar med årets nyord.

  Lämna kommentar

 • Vad heter du på svenska?

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Svenska .

  Att till och med personliga namn kan ändras för att vi lever i ett flerspråkigt samhälle är kanske inte självklart. Men det är ingen ny företeelse och sker på många olika sätt. Isofs namnforskare berättar mer om ny stavning, smeknamn och andra strategier som använts sedan medeltiden.

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2022

  Publicerat: . Kategorier: Minoritetslagen, Nationella minoritetsspråk, Språklagen, Språkpolitik, Svenska .

  Valår och permakris. Isofs utredare Jennie Spetz tittar tillbaka på det språkpolitiska året 2022.

  Lämna kommentar

 • Vad hände med svenskan i EU?

  Publicerat: . Kategorier: Engelska, Svenska .

  Har användningen av svenska i internationella sammanhang förändrats sedan Sverige gick med i EU? Blev farhågorna om engelskans allt mer kraftfulla dominans över svenskan inom EU bekräftade? Björn Melander, professor i svenska vid Uppsala universitet, har undersökt hur språken använts i EU-sammanhang vid inträdet 1995 och kring 25-årsjubileet 2020.

  Lämna kommentar

 • Valsedeln som fäller Västerås stad?

  Publicerat: . Kategorier: Språklagen, Språkpolitik, Svenska .

  En krånglig formulering på valsedeln om Västerås flygplats vara eller icke vara har anmälts till JO. Om ärendet prövas kan det komma att sätta ribban för vad medborgarna kan förvänta sig av myndigheter när det kommer till klarspråk, menar Jennie Spetz.

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2020

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Flerspråkighet, Jiddisch, Meänkieli, Minoritetslagen, Nationella minoritetsspråk, Romska, Samiska, Språklagen, Språkpolitik, Svenska, Svenskt teckenspråk .

  Stark coronaprägling, krisinformation, jubileum för minoritetspolitiken och språkkrav i svenska. Isofs utredare Jennie Spetz sammanfattar det språkpolitiska året som gått.

  Lämna kommentar

 • Vem ska ta ansvar för svenskan som vetenskapsspråk?

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenska .

  Olle Josephson skriver den 23 november att Vetenskapsrådet genom att dra in stödet till den vetenskapliga tidskriften Språk och stil undergräver forskningen om svenskan och svenskans ställning som vetenskapsspråk. Som språkmyndighet med uppdrag att följa upp språklagen delar vi hans oro.

  Lämna kommentar

 • Individens frihet eller språkliga skäl

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenska .

  Det är numera okej att döpa sitt barn till J eller Kungen . Högsta förvaltningsdomstolen har på så sätt kastat omkull den namntradition som vuxit fram under århundraden, menar Sonja Entzenberg och Annette Torensjö.

  Lämna kommentar

 • Gör inte svenskan till en nationalklenod

  Publicerat: . Kategorier: Svenska .

  Är svenskan det som gör oss svenska, är det språket som legitimerar nationen Sverige? Det hävdar Maria Ludvigsson i en ledare i Svenska Dagbladet apropå debatten om ett skandinaviskt flygbolags intresse för vad som är skandinavisk kultur.

  Lämna kommentar

 • Kan svenskan användas som vetenskapsspråk?

  Publicerat: . Kategorier: Svenska .

  Den starkaste drivkraften bakom den nu tioåriga språklagen var att skydda svenskan som Sveriges huvudspråk. Linus Salö gör nedslag i den då stundtals agiterade debatten och frågar sig om argumentationen står sig. Och hur ser det ut i dag: kan svenskan verkligen användas inom alla samhällsområden? Vad kan sägas säkert om det svenska språkets ställning som vetenskapsspråk?

  Lämna kommentar

 • Klarspråksidealet bygger på envägskommunikation

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenska .

  Är den offentliga svenskan vårdad, enkel och begriplig? Linnea Hanell har funnit svaret, men samtidigt hittat en konflikt mellan olika kommunikationsideologier.

  Lämna kommentar