Tilltalsbloggen

Uttal och dialekter

Temat för den här bloggen har många fasetter. En aspekt av inspelat talspråk är dialekt och uttalsvariationer. Det finns i och för sig sätt att återge dem i fonetisk skrift, men med den digitala tekniken har öppnats nya möjligheter att direkt lyssna på hur språk låter i olika miljöer.

Kvinna pekar på stämbanden på en modell av en människa

"Studenter i kö till universitetets talpedagog". Bild tagen i Uppsala år 1964. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

Som exempel kan nämnas Dynamic Dialects,  Länk till annan webbplats.ett samarbetsprojekt mellan flera brittiska universitet som bl a byggt en videobaserad talspråkskorpus med engelska uttal från hela världen. Forskarna bakom projektet är intresserade av fonetik och arbetar med ultrasound tongue imaging (UTI) och magnetic resonance imaging (MRI). På sidan kan man fördjupa sig i hur många sätt det finns att säga enkla ord som face, palm, thought, goat och se vad det är i munnen som gör att uttalet blir olika.

På närmare håll finns talspråkskorpusar för språkforskning som Talemålsundersøkelsen i Oslo Länk till annan webbplats.(TAUS), BySoc i Köpenhamn Länk till annan webbplats.och Talko i Helsingfors Länk till annan webbplats.. De är inte öppet tillgängliga som Dynamic Dialects, men här kan man i alla fall lyssna på några dialektexempel från svensk-Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

På nätet kan man också hitta material med mer allmänt (eller oklart?) intresse. Det kan vara inläsningar av rena ordlistor, som de här från University College London. Länk till annan webbplats. (UCL). Man vet att de är framtagna av lingvister på UCL, antagligen på 1950-talet. Men vad skulle de ha dem till? För undervisning kanske, eller som stöd för fonetisk transkribering? Ingen vet.

En mer utförlig, öppen dialektpresentation – om än från ett helt annat språkområde - finns på Albanian Dialects Länk till annan webbplats.. Där kan man lyssna på många exempel av talad albanska, och kanske lära sig vad som skiljer tosk (söder om floden Shkumbin) från gheg (på andra sidan). Lingvisten Robert Elsie som ligger bakom sidan har arbetat med Albanien i närmare fyrtio år, och intresserar sig även för landets konst, historia och litteratur. Intet albanskt är honom främmande kan man säga, och han delar generöst med sig till alla som kan vilja förstå landet bättre.

/Johanna