Tilltalsbloggen

Så ska det låta

Musikforskning inom områden som systematisk musikvetenskap, etnomusikologi och musikpsykologi har börjat utveckla databaserad empirisk forskning. Men hittills har sådan forskning, på grund av både tekniska och juridiska hinder, varit begränsad till relativt små dataset.

Grupp med människor framför byggnad

Ullsäters församlings Musikförening. Längst upp till vänster Johannes Natanael Bäckman. Till höger Svea Falk (?) och Anna Andersson. Foto: Johannes Natanael Bäckman/Örebro läns museum

Samtidigt har mer tekniskt inriktade forskare inom Music Information Retrieval (MIR) börjat prova sig fram med störra dataset. Fortfarande finns skillnader i terminologi, mål och metod mellan MIR och musikvetenskap med British Library samarbetar nu med forskare på flera London-universitet i Digital Music Lab Länk till annan webbplats.. De vill stödja musikforskningen genom att överbrygga avståndet till MIR och koppla samman storskaliga musiksamlingar med kraftfulla analys- och visualiserings­verktyg.

Bland annat kommer man att bygga en infrastruktur baserad på två prototyp­tjänster. Den ena ska ge forskare, musiker och allmänhet stöd för att utforska, analysera och extrahera information ur musikinspelningarna på British Library. Den andra etableras vid Queen Mary University och ska erbjuda verktyg för analys av stora ljudsamlingar (som I Like Music, CHARM och Isopohnics) som också tillhandahålls inom projektet. Infrastrukturen kommer att möjliggöra helt nya former av kvantitativ musikforskning i stor skala, och det gäller både klassiska stycken, folkmusik, världs- och populärmusik. Analysresultat från projektet kommer att göras tillgängliga i interaktiva visuella gränssnitt på projektets webbplats men publiceras också som öppen data, med öppen källkod. Föredömligt.

/Johanna