Tilltalsbloggen

Vems historia är det då?

Republiken Fiji är en liten ö-nation i Stilla havet, på en vanlig jordglob blir den bara några prickar i det blåa norr om Nya Zeeland. Landets blev självständigt från Storbritannien först 1970, och har därefter varit inrikespolitiskt instabilt bl a på grund av ett spänt förhållande mellan olika etniska grupper.

Foto: freespiritsfilm

Även om ekonomin nu för tiden går rätt bra har många medborgare genom åren lämnat öarna bakom sig i jakt på bättre villkor. Hur kan man på bästa sätt göra rättvisa åt en sådan historia? Kanske med en film som Fiji Times. Länk till annan webbplats. där vi får följa en gammal kvinna tillbaka till hennes barndoms öar och söker svar på frågan: When you are born in a stolen land… Who are you?

Kanske också med en plattform där alla minnesberättelser är välkomna, och alla med koppling till Fiji kan bidra? Fiji Oral History Map. välkomnar uttryckligen både emigranter, immigranter och infödda fijier oavsett ålder och etnisk bakgrund. De kan lämna sina berättelser i form av video, ljudfil eller text och bild, och initiativtagarna styr mot teman som de uppfattar som särskilt intressanta, som familjehistoria, platsminnen och migration. Det blir fragment av det förflutna förstås, och mycket långt ifrån representativa urval. Men just att berättarna själva har viss kontroll över vad och hur de berättar, gör det här till ett spännande exempel på enklare och mer småskaliga sätt att bidra till det som forskare kallar oral history.

/Johanna Berg