Tilltalsbloggen

Döda språk

Tänk att vara ensam kvar med sitt språk när ingen annan kan tala det. Tänk att vara gammal och ges en möjlighet att spela in sitt språk, med toppmodern teknik, så att åtminstone minnet av det kan bevaras till eftervärlden.

Kvinna som sjunger

Fanny Cochrane Smiths sång spelas in av Horace Watson år 1903. Foto: Tasmanian Museum and Art Gallery

Så var det för Fanny Cochrane Smith Länk till annan webbplats., född pakana i en lägermission på Flinders Island, i skuggan av the Black War på Tasmanien, år 1834. De blodiga striderna var i princip över när hon föddes, men hennes värld var hårt präglad av den koloniala anglifieringspolicyn. Fanny skildes som liten från sin familj för att tjäna piga hos en fängelsepräst. Hon gifte sig med en engelsk sågare och fick elva barn. Blev aktiv i metodistkyrkan, men sjöng och dansade också enligt aboriginsk tradition. Var en aktad medlem av lokalsamhället och en aktiv förespråkare för sitt folks sak.

Kring sekelskiftet 1900 talade och sjöng Fanny Cochrane Smith för Royal Society of Tasmania, och hennes röst fångades på åtta vaxrullar. Dessa inspelningar Länk till annan webbplats. är de enda som finns där man kan höra de språk som tidigare talades av Tasmaniens ursprungsbefolkning. Idag finns rullarna på National Film and Sound Archive of Australia (NFSA) och för något år sedan fick de Världminnes-status av Unesco.

Och tänk att just dessa inspelningar nu kommer till glädje i initiativen för att återuppväcka och rekonstruera ett talat aboriginspråk – palawa kani Länk till annan webbplats. – på Tasmanien. Arbetet med Language Retrieval Program drivs av Tasmanian Aboriginal Centre och bygger på äldre ordlistor och annan skriftlig dokumentation i kombination med nyinsamling av muntligt berättande. Fanny Cochrane Smiths röst ger ett unikt bidrag till hennes modersmåls framtid.

PS Mannen med fonografen som spelade in Fanny Cochrane Smith hette Horace Watson. Hans barnbarnsbarn Bruce Watson är folksångare och har skrivit en sång om inspelningen som man kan höra här Länk till annan webbplats..

/Johanna