Tilltalsbloggen

Utrotningshotade språk

Det finns uppskattningsvis 6-7000 språk i världen. Några få växer, men många blir bara mindre och mindre. Fortsätter utvecklingen som hittills kanske hälften gått helt förlorade om hundra år. Och varje språk är en värld, ett kunskapssystem och kulturarv, som svårligen kan återuppväckas om det tappat sina ord.

The Endangered Languages ​​Project Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. vill därför ta fram digitala verktyg och tekniker till stöd för språkräddare som med dokumentation, undervisning och arkivering försöker motverka språkdöden. Projektet initierades från början av Google men drivs idag av First Peoples' Cultural Council och Endangered Languages Catalogue/Endangered Languages Project (ELCat/ELP) vid University of Hawaii med stöd av First Peoples Cultural Council och Institute for Language Information and Technology vid Eastern Michigan University.

Hos projektet kan man få tillgång till aktuell information om rödlistade språk från närmare 200 länder, och själv bidra med text och AV-filer på små och hotade språk. Man kan också ta del av massor av spännande språkresurser från hela världen. Kolla på holländskt teckenspråk! Lyssna på cornish, breton eller ainu-sång från Japan! Och lär dig att säga ”Jag älskar dig” på navajo!

/Johanna