Tilltalsbloggen

Svenskfinland talar

I Sverige har vi många institutioner som tillsammans hjälps åt att förvalta olika delar av kulturarvet. I Svenskfinland ligger många av dessa uppgifter samlade på en plats, hos Svenska Litteratursällskapet (SLS) Länk till annan webbplats..

Där finns både arkiv och bibliotek, fotografier och folkmusik. Sällskapet finansierar hum/sam-forskning och erbjuder rika källor för forskning på allt som rör svenskspråkig kultur och historia i Finland.

SLS håller i Talko Länk till annan webbplats., en talspråkskorpus för forskning, som innehåller talinspelningar med sökbara utskrifter inkl ordklass­taggar och morfologisk information. Innehållet kommer i huvudsak ifrån inspelningar i ett större dokumentationsprojekt i början på 2000-talet, men det kompletteras löpande med både nya inspelningar och äldre arkiv­material.

Dessutom tillhandahåller SLS på sin öppna web korta ljudklipp ur Talko-materialet som exempel på dialektalt tal från olika orter i Svenskfinland, från Karleby till Kotka. Det är både unga och äldre informanter som talar, de flesta är inspelade i hemmiljö och de berättar om sitt arbetsliv, hur man lagar till en sjöfågel eller hur det var att gå i skolan under kriget. Alla klippen finns transkriberade på sidan, och som tur är även översatta till normalsvenska, för annars skulle det nog inte vara så lätt att uppfatta innehållet alla gånger. SLS har bjuder även på spännande kortfilmer Länk till annan webbplats., om sådant som vinterfiske, nålbindning och äggtäkt, men de flesta är utan ljud så där får man inte höra så mycket finlandssvensk dialekt tyvärr.

/Johanna Berg