Tilltalsbloggen

Tilltal på CLARIN 2017 i Budapest

I september var några av oss på den årliga Clarin-konferensen som i år hölls i Budapest Länk till annan webbplats.. David House, Jens Edlund och jag, som representanter för Swe-Clarin och Tilltal.

Rickard Domeij presenterar Tilltal.

Swe-Clarin är en nationell nod i europeiska CLARIN Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Det är ett stort EU-projekt med syfte att bygga upp infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap med hjälp av språkteknologiska metoder. Vanligtvis handlar det om att ta fram och använda metoder och verktyg för att märka upp och analysera stora skriftliga material. Men i Tilltal ligger fokus på att utforska möjligheterna att göra motsvarande med dialekt- och folkminnesinspelningar med hjälp av avancerade metoder för att analysera tal. På så sätt kan enorma mängder talinspelningar göras mer tillgängliga för forskning.

CLARINs årliga konferens är den viktigaste händelsen för dem som arbetar med uppbyggnaden och driften av forskningsinfrastrukturen. Såklart vi var på plats.

Vi blev väl mottagna och bjöds på middag under en båtfärd på Donau som flankerades av flera sevärdheter. Mest hänförande var den storslagna parlamentsbyggnadens upplysta fasad mot den nattsvarta himlen.

Men mat och sevärdheter var inte främsta skälet till att vi var där. Vi hade en artikel att presentera och en videointervju som skulle göras med oss som artikelförfattare.

Artikeln handlar om hur vi i Tilltal samarbetar över ämnesgränserna kring flera användningsfall och hur vi använder metoder från människa-datorinteraktion för att göra det. Vår förhoppning är att Tilltal ska utgöra ett gott exempel på hur man kan involvera och samarbeta med human- och samhällsvetare i uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen och därigenom försäkra sig om att den är användbar för forskarna.

Nu går det att ta del av presentationen i efterhand som strömmande video Länk till annan webbplats. på konferensens webbplats. Där finns också program. Länk till annan webbplats. med länkar till abstract Länk till annan webbplats., artikel. Länk till annan webbplats. och videointervju Länk till annan webbplats..