Klarspråk. Bulletin från Språkrådet

Klarspråk nummer 4/2023.

”Klarspråk. Bulletin från Språkrådet” är en tidning med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder.

Klarspråk kommer ut fyra gånger per år. Den publiceras som webbsidor och som pdf här på isof.se.

Tidskriften skickas även ut till prenumeranter med e-post.