Öppna data

Välkommen att använda Isofs öppna data! Här tillgängliggör vi data från våra arkivtjänster och språkresurser.

Isofs öppna data är fria att använda för myndigheter, allmänhet och företag. Förhoppningen är att innehållet kan användas exempelvis för utveckling av nya digitala tjänster och för forskning. Här hittar du länkar till våra öppna arkivdata och våra öppna språkdata.

Om upphovsrätt

De flesta öppna data går under licensen Creative Commons BY (CC-BY). Det innebär att vi tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, även i kommersiella sammanhang – mot att den som använder, bearbetar eller sprider materialet ser till att det framgår att Isof är upphovsman. Materialet får inte ändras eller användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen.

Mer information om CC-BY hittar du här Länk till annan webbplats..

En del av materialet är tillgängligt via licensen Public Domain Mark (PDM) eller CC0, eller ingen upphovsrätt/Public domain. Dessa resurser har ingen upphovsrätt. Det är material som inte innehåller verk eller skyddade prestationer, alternativt innehåller enbart handlingar som är undantagna från upphovsrätt enligt 9 §, eller verk för vilka skyddstiden har gått ut.

Mer information om PDM hittar du här. Länk till annan webbplats.

Mer information om CC0 hittar du här. Länk till annan webbplats.