Emigrationen till Sydamerika

Vid det förra sekelskiftet utvandrade flera tusen svenskar till Brasilien och Argentina.

Barn på bilflak klädda i blågula Sverigedräkter.

Många svenskar som utvandrade till Sydamerika bosatte sig i Oberá i provinsen Misiones i Argentina. Oberá är i dag en multikulturell ort där många nationella och etniska grupper finns representerade. Varje år hålls en stor migrantfestival, Fiesta del Immigrante. På bilden syns svenskättade deltagare på festivalen år 2014. Foto: Leandro Kibisz (CC BY-SA).

Fri resa och billig mark lockade

Den svenska emigrationen till Sydamerika var inte lika omfattande som utvandringen till Nordamerika, men sammanlagt uppskattas över 5 000 svenskar ha emigrerat till Brasilien. Svenskarna utvandrade framför allt i två samlade utvandringar åren 1890–1891 och 1909–1911. Brasilien ville vid den här tiden locka nybyggare att kolonisera ouppodlade områden och erbjöd via agenter i Europa fri resa, starthjälp och mark till förmånliga priser.

Även i Sverige fanns agenter för att värva emigranter till Brasilien. De gjorde reklam genom olika broschyrer och skrifter. Så här står det till exempel i skriften Vägledning och rådgifvare för invandrare till Brasiliens förenta stater Länk till annan webbplats. som gavs ut av Brasilianska kontoret i Malmö år 1891:

Gån dit ut, mina barn! Derute i Nya verlden finnes det fruktbara jordvidder att uppodla och bruka, der finnes det välstånd att vinna, stundom rikedom. (---)

Om Ni är jordbrukare, grofarbetare eller handtverkare, om Ni lefvat en landtbrukares lif, odlande jorden för egen eller för andras räkning, om Ni med ett ord är en landtman och vill som sådan förbättra Er ställning, så tveka icke, utan res! Det fins derute stora plantager, som genast behöfva Er arbetskraft; det finnes vidsträckta odlingsmarker, på hvilka Edra starka armar skola finna full sysselsättning; det finnes väldiga jordegendomar för uppfödande af kreatur, der Edra erfarenheter i fråga om ladugårdsskötseln komma till nytta.

Svartvitt fotografi med familj uppställd framför ett hus.

Svenska nybyggare fotograferade i Rio Grande do Sul i Brasilien runt år 1900. Rio Grande do Sul var en av de stater i Brasilien som lockade flest emigranter. Foto: Föreningen Sverigekontakt.

Svår tid i Brasilien

För många av dessa tidiga svenska Brasilienfarare infriades inte löftena om ett bättre liv. Tvärtom blev livet mycket svårt i det nya hemlandet. Den utlovade starthjälpen från den brasilianska staten uteblev ofta och eftersom de flesta saknade erfarenhet av jordbruk blev uppgiften att odla upp mark i den tropiska skogen övermäktig. Många dog av undernäring och sjukdomar. Efter att en översvämning förstört de svenska nybyggarnas gårdar vid Uruguayfloden vände sig familjerna till Sveriges statminister Karl Staaff och bad om hjälp för att kunna återvända hem till Sverige. Omkring 500 svenskar fick hjälp av svenska staten att resa tillbaka. Majoriteten av de svenskar som valde att stanna kvar i Sydamerika flyttade till provinsen Misiones i Argentina där det några år tidigare hade grundats en nybyggarkoloni av svensktalande finländare.

De blev fraktade med kanot uppför floden ända dit, och där föste de iland dem bara i skogskanten och sen fick de sköta sig själva. Det var ju meningen att de skulle komma en gång i veckan med proviant till dem, men den där proviantkanoten kom inte så regelbundet så ibland hann de väl nära på svälta ihjäl innan det kom någon mat.

Berättat av Valdemar vars föräldrar emigrerade till Brasilien år 1891

Läs hela Valdemars berättelse Länk till annan webbplats.

Villa Svea och argentinasvenskarna

I provinsen Misiones flyttade svenskarna till området Yerbal viejo som lockade nybyggare från flera olika länder. Platsen där de bosatte sig kallades Villa Svea, och 1915 bildades Skandinaviska föreningen Svea. Under 1920- och 30-talet invandrade allt fler nybyggare till området och tätorten Oberá bildades. Stadsdelarna i Oberá vittnar om den svenska invandringen – stadsdelarna bär namn efter de första bosättarna och här finns till exempel Villa Falk, Villa Fredriksson, Villa Kindgren, Villa Lindström och Villa Stenberg. Villa Svea är i dag en förort till Oberá.

I Villa Svea hade den svenska minoriteten en egen skola med helsvensk undervisning fram till år 1952 och 1956 invigdes den svenska kyrkan där det hölls predikningar på svenska fram till år 1973. Den svenska kyrkogården, Cementerio Sueco de Oberá, anlades 1920 och fortfarande i dag gravsätts där framför allt svenskättlingar.

Argentinasvenskan

Svenska språket hade länge en stark ställning bland svenskarna i Oberá, och här utvecklades en särskild form av svenska som kallas argentinasvenska eller Misionessvenska. I Isofs arkiv finns flera inspelningar med argentinasvenskar som intervjuats på svenska.

Medlemmar i Skandinaviska föreningen Svea fotograferade i samband med ett bröllop år 1940. Foto: Föreningen Sverigekontakt.

Källor och lästips

Gunvor Flodell (2020): Till Argentina 1906. Arthur Thesleff och hans följe Länk till annan webbplats.. I: Sverigekontakt nr 3/2020. Sid 23–25.

Gunvor Flodell (2020): II. Vad hände kolonisatören Arthur Thesleffs följe? Länk till annan webbplats. I: Sverigekontakt nr 4/2020. Sid 26–28.

Gunvor Flodell (2012): Om immigrantsvenskan i Misiones, Argentina Pdf, 187.8 kB.. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift, Årgang 30.

Gunvor Flodell (2002): ”De verkar te å gå bakåt”. Språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial Länk till annan webbplats.. I: Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns. Umeå.

Jenny Ingridsdotter (2021): A narrative of suffering and soil: Swedish migration and settler colonialism in northeast Argentina Länk till annan webbplats.. I: Cultural Studies.

Jenny Ingridsdotter (2017): The Promises of the Free World. Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality Länk till annan webbplats.. Södertörns högskola. Huddunge.

Per Erik Tell (2011): Svenskarna slet ont i Brasilien Länk till annan webbplats.. I: Populär historia 12/2011.

Sveriges Radio: Släktband – Gratis resa och usel mark i det nya landet Brasilien Länk till annan webbplats. (19 oktober 2009)

SVT Öppet Arkiv: De glömda emigranterna. Dokumentär om svenskättlingar i Argentina Länk till annan webbplats. (2001).

Vägledning och rådgifvare för invandrare till Brasiliens förenta stater Länk till annan webbplats.. Skrift utgiven av Brasilianska kontoret i Malmö år 1891. Digitaliserad upplaga på Kungliga Biblioteket.