Lekar från Gammalsvenskby

I augusti år 1929 träffade folklivsforskaren Åke Campbell de nyligen anlända svenskbyborna i Jönköping. Han fotograferade då flera av de lekar som dialektforskaren Nils Tiberg tidigare dokumenterat under ett besök i Gammalsvenskby. Här tittar vi närmare på några av de lekar som dokumenterades.

Beskrivningen bygger på Nils Tibergs dagböcker över sitt besök i Gammalsvenskby (Isof, ULMA 4565), och hans anteckningar till Åke Campbells bilder (Isof, ULMA 4858). Bildtexterna till bilderna är direkt hämtade från Nils Tibergs anteckningar. Både bilder och bildtexter är delvis redigerade och du kan se dem i original här: ULMA 4858.

”Sparvhöksleken”

Man som lastar ren med packning.

1. ”Sparvhöken” går till anfall mot ”hönan” medan svansen av ”kycklingar” svänger undan. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

2. ”Sparvhöken” har tagit den eftersta ”kycklingen”. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

3. Nu har han tagit alla ”kycklingarna” och här tar han liv av ”hönan” själv. Foto: Åke Campbell (Isof, ULMA 4858).

”Örnleken”

Man som lastar ren med packning.

1. Foto taget från ”bondens” plats. De två ”örnarna” med ryggen hitåt. Borterst stå ”gässen” som just hålla samtal med ”bonden”. Till höger vid ”örnen” sitter en ”gås” som blev tagen när gässen första gången sprang hem till bonden. Foto: Nils Tiberg (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

2. ”Gässen” springer hem till ”bonden” (på fotografens plats) för andra gången. Foto: Nils Tiberg (Isof, 4858).

3. ”Bonden” har kallat hem ”gässen”, ”örnarna” ha redan tagit var sin (sittande); vänstra ”örnen” får just fast en till (som troligen sliter sig). Foto: Nils Tiberg (Isof, ULMA 4858).

Man som lastar ren med packning.

4. ”Örnarna” med sitt rov. De återstående ”gässen” äro hemma hos bonden. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

5. ”Bonden” (till höger) söker bryta upp händerna på ”örnens” gäss. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

6. ”Bondens gäss” ta i rad bakom honom och ”örnens gäss” bakom honom. Här vinner ”bonden” i dragkampen. Foto: Åke Campbell (Isof, ULMA 4858).

Man som lastar ren med packning.

7. ”’Bonden” söker sina ”gäss” hos den ena av ”örnarna”. Foto: Nils Tiberg (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

8. ”Bonden” med sin enda ”gås” och ”örnen” med de två han har kvar hålla dragkamp. ”Örnen” vinner. Foto: Nils Tiberg (Isof, 4858).

”Hugga långt ris”

Man som lastar ren med packning.

4. Jämför ”hoppa bock”. Den som hoppar över hitersta ”bocken” ställer sig själv som ”bock”, och den som är efterst hoppar över närmast föregående. Leken har alltså ingen ände; den lektes med förkärlek på de långa raka bygatorna. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Leka ägg”

Man som lastar ren med packning.

Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Att stiga upp med fem stycken”

Man som lastar ren med packning.

En pojke säger ”att stiga upp med fem stycken”. Han får nu lägga sig skinn flat på mage och en lägger sig på hans rygg; de andra fyra sätta sig på sidorna om honom och lägga benen över bådas ryggar. Stig sen upp! Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Bygga kvarnen”

Man som lastar ren med packning.

Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Leka på rida”

Man som lastar ren med packning.

Den ridande till vänster ”hoppsar” just bollen till sin vänstra granne. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Hörnleken”

Man som lastar ren med packning.

Kretsen är stor och alla synas därför ej på fotografierna. 4, 5 eller 6 stycken stå ”på hörn” i yttre kretsen. Var och en av dem har en motspelare inom kretsen. Har någon i yttre kretsen förlorat sina tre poäng får han gå in istället för sin på förhand bestämde motspelare. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Leka torva”

Man som lastar ren med packning.

De fem medspelande samlade kring de tolv hålen i grästorven. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

Knivkastningen fortsätter; pinnarna flyttas i hålen. Pojken i svart tröja, uppe till vänster, har sin pinne ”hemma” = i tolfte hålet; han är ute, de övriga fortsätta tills bara den siste är kvar. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Han som förlorat ledes omkring. Vinnaren har jordtorvan i mössan och ämnar lägga den i gräset. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Man som lastar ren med packning.

Han som förlorat letar efter torvorna. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

Renar med packning på snötäckt mark.

Han har hittat och vill nu kasta dem i skallen på sina lekkamrater. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).

”Katt och råtta”

Man som lastar ren med packning.

”Kattan” får just ”råttan” fast. Foto: Åke Campbell (Isof, 4858).