Samisk emigration till Nordamerika och Kanada

I samband med den stora emigrationen från Europa till Amerika migrerade även samer som vid olika tidpunkter och på grund av varierande skäl lämnade olika delar av Sápmi.

Svartvitt fotografi föreställande en person som håller i renen medan en andra mjölkar.

Renmjölkning i Port Clarence, Alaska, år 1900. Foto: Wilhelm Hester.

Migrationen gick i vågor. Vissa migranter rekryterades på 1890-talet för att i Alaska lära ut tamrenskötsel till inuitbefolkningen (Iñiupat) i syfte att garantera tillgången till protein.

Guldrushen i Alaska ökade också efterfrågan på såväl mat som möjligheter till transport, också här rekryterades samer med renar. Ättlingar i flera generationer till de samiska renskötarna är nu etablerade i USA och Kanada. Andra samer reste tillsammans med den övriga nordiska emigrationen och anlände bland annat till Ellis Island.

En del av dessa migranter dolde sin samiskhet för att undkomma diskriminering och rasism, och utgav sig för att vara andra nordiska identiteter. Under 1990-talet började ättlingar till dessa samer att upptäcka sitt dolda ursprung, vilket har lett till skapandet av ett flertal samiska sammanslutningar som arbetar med frågor om språk och kultur.

Porträttbilder på samiska emigranter.

Samiska emigranter fotograferade vid ankomsten till Ellis Island i Amerika någon gång mellan år 1905 och 1914. Kvinnan till vänster uppges komma från Norge och de båda barnen från Sverige. Det finns inga uppgifter om exakt vilket år bilderna togs eller vilka personerna är. Vet du? Kontakta oss gärna och berätta! Bilderna ingår i en samling bilder av fotografen August Sherman som finns tillgängliga på webben hos New York Public Library (klicka på bilden för att komma direkt till samlingen). Foto: August Sherman/The New York Public Library.

Källor och lästips

Thomas A. DuBois (2019): “Recalling—Reconstituting—Migration: Sámi Americans and the Immigrant Experience”. I: Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of FinnForum XI. Red. Johanna Leinonen och Auvo Kostiainen. Turku: Finnish Migration Institute.

Ellen Marie Jensen (2019): Diasporic Indigeneity and Storytelling Across Media: A Case Study of Narratives of Early Twentieth Century Sámi Immigrant Women. Tromsö Universitet.