Sydvästra Östergötland

Dialekterna i sydvästra Östergötland hör till götamålen.

I Östergötland hör dialektområdena i sydvästra Östergötland till götamålen, det vill säga Ödeshögs kommun och trakterna längs Vätterns strand upp till och med Vadstena med nära band till dialekterna i Västergötland och de nordsmåländska dialekterna i trakterna kring Jönköping.

I denna del av Östergötland finns många typiska götamålsdrag. Här uttalas till exempel -t i ändelser i ordformer som kastat, skjutit; även -ade i ordformer som kallade uttalas. Däremot faller -d- i ord som föda eller lada, som uttalas [fö:a] respektive [la:a], till skillnad från de östgötska dialekter som ingår i mellansvenska mål där -d- står kvar.

Dialekterna i landskapets övriga delar hör till sveamålens mellansvenska mål och du kan läsa mer om sveamålets östgötska här.

Östgötska på Dialektkartan

På Dialektkartan hittar du fler äldre inspelningar från Östergötland och från resten av Sverige.