Sydvästra Östergötland

Dialekterna i sydvästra Östergötland hör till götamålen.

I Östergötland hör dialektområdena i sydvästra Östergötland till götamålen, det vill säga Ödeshögs kommun och trakterna längs Vätterns strand upp till och med Vadstena med nära band till dialekterna i Västergötland och de nordsmåländska dialekterna i trakterna kring Jönköping.

I denna del av Östergötland finns många typiska götamålsdrag. Här uttalas till exempel -t i ändelser i ordformer som kastat, skjutit; även -ade i ordformer som kallade uttalas. Däremot faller -d- i ord som föda eller lada, som uttalas [fö:a] respektive [la:a], till skillnad från de östgötska dialekter som ingår i mellansvenska mål där -d- står kvar.

Dialekterna i landskapets övriga delar hör till sveamålens mellansvenska mål och du kan läsa mer om sveamålets östgötska här Öppnas i nytt fönster..

Östgötska på Dialektkartan

På Dialektkartan hittar du fler äldre inspelningar från Östergötland och från resten av Sverige.