Jämtland

I Jämtland talas många olika jämtmål, som grovt kan delas in i västjämtska, centraljämtska, sydjämtska, nordjämtska och östjämtska.

Ordmoln med dialektord från Jämtland.

Exempel 1: Ströms socken

Inspelat år 1949.

Översättning

Och så, du vet att han far var nu från Öhn, han. Och han – det var nu väldigt, vad de trodde på spöket, där. Det var då han, fadern åt honom Lars i Brännan, dog; han hette Mårten Jönsson den där. Och tänk, att de påstod, att de (man) hade sett, att han hade suttit och karat (rakat) i spisglöden en kväll. Och de hade sett en stor svart hund, som också hade sprungit kring husknutarna, och det var klart, det var han Mårten Jönsson det förstås. Och så – och han far visste nu de där han, att det skulle liksom vara spöket på den där gården, på den där Mårten-Jönsson-gården, så att – men han trodde nu inte just på spökena. Men så var det en kväll då; han hade lånat en häst öst-i-byn, vet du; han far bodde ju väst-i-byn han. Och han hade plöjt om hösten, och så skulle han nu leda hem hästen då om kvällen. Och så hade det regnat huskigt rent (mycket, väldigt), så det var (vatten-)pussar på vägen, och det var nu litet blött och otäckt förstås. Då han pappa kommer och leder hästen, eller, han ledde honom inte, han körde honom. Han hade ju tömmarna, så han tömkörde honom, och då sta(nnade), tvärstannade hästen alldeles. Och hade – och han far, han var nu inte precis otrygg han och tro på spökena (rädd av sig och böjd för att tro på spöken), men...

Exempel 2: Häggenås socken

Inspelad år 1956.

Översättning

Och en gång skulle vi skjutsa (varulass från Östersund) till Lövberga, och jag hade aldrig varit dit, jag, men då hade jag en "kompis" då, som – ja han hade inte varit dit han heller; han hade kommit över (ordagrant: fått handlat åt sig) en gammal häst och skulle ge sig ut att skjutsa varulass. Och så körde han (så att hästen blev) trött emellan Lorås och Ollsta, så att han –. Jag körde nu före, och han vart längre och längre efter. Till slut så ropade han: "Du måste nog stanna", sade han, "för jag måste vända tillbaka, jag." Och då var det en som bodde på Lillkrogen då, hitom rätta Krogen, eller i Ollsta, som bodde där och som brukade skjutsa; och då sade han, att han skulle fara dit och, och få honom att ta lasset, ty han kunde nu inte köra längre; han måste vända åter.

Exempel 3: Frösön

Intervju med kvinna född år 1884. Inspelat år 1956.

Transkription

alla fall sô / nô mâ fLöött hitten då / då var-e ingenting byggd här / inte ett enda dugg dä va bârre en la- en loge sôm mâ säjj / å senn så var-e (..) så bodd mâ i tvo år oppi farfars å sânn sô fLött mâ hitten å byggd bryggstuge å fôuse / å sânn så bodd mâ der i tie år å sjött no åmm e sjæLv ahlltihop dä va int så mycke dä va bârre fämm tjynn / men då var-e åtta ungar å / komme ein om sänn / ((skrattar)) sô dä rack no te / alla fall sô / sânn mâ ha bodd der i tie år då byggd mâ n henn byggninga / å nu ha mâ bodd her i n henn byggningen senn artån / nittånhunnraartån / sô mâ va(r) mâ va(r) tvo pärson nô mâ komme dittn å innan mâ for därifrån va mâ no åått / (---) / å dä va ju däsamma dæ män dä va trångt / jaa huvva / sô man ha no lärd sä litte ta våndera / å ingenting anna än dæ man ha (..) bähllt jortt sjæLv / inte ett dugg / å så d- d-e nô int presis sôm te dââns på rosåm int / nää huvva

Översättning

(I) alla fall så, när vi flyttade hit då, då var det ingenting byggt här, inte ett enda dugg. Det var bara en la…, en loge som vi säger. Och sedan så var det… så bodde vi i två år uppe i farfars (d.v.s. gård) och sedan så flyttade vi hit och byggde bryggstugan och fähuset. Och sedan så bodde vi där i tio år och skötte nog om det själva alltihop, det var inte så mycket, det var bara fem kor. Men då var det åtta ungar också, kom en i sänder, (skrattar) så det räckte nog till! (I) alla fall så, sedan vi hade bott där i tio år, då byggde vi den här byggnaden. Och nu har vi bott här i den här byggnaden sedan arton, nittonhundraarton. Så vi var… vi var två personer när vi kom dit och innan vi for därifrån var vi nog åtta. (---) Och det var ju detsamma det men det var trångt. Ja, hu. Så man har nog lärt sig lite av varje. Och ingenting annat än det man har orkat gjort själv. Inte ett dugg. Och så d… det är nog inte precis som att dansa på rosor inte. Nää, hu. 

Jämtmål på Dialektkartan

På Dialektkartan hittar du fler äldre inspelningar från Jämtland och från resten av Sverige.