Norra Småland

Dialekterna i norra Småland, nordsmåländskan, hör till götamålen.

Nordsmåländska, som omfattar östra Jönköpings län och ett litet område nordväst om Jönköping, har mycket gemensamt med sydvästra Östergötland, det vill säga dialekterna i Ödeshögs kommun och Vadstena, och angränsande dialekter i Västergötland och räknas därför till götamålen. Jönköping tillhör också götamålsområdet. I denna del av Småland har man både tjockt och tunt l beroende på vad det är för ord. Kort u har övergått till -o- före -gg-, -ng-, -ck- och -nk-, vilket gör att ord som till exempel hugga, sjunga och bunke uttalas [hogga], [sjonga] respektive [bonke]. Denna utveckling är också vanlig i västgötska dialekter.

Flera dialektområden i Småland

I landskapet Småland talas sydsvenska mål, götamål och mellansvenska mål:

  • Dialekterna i norra Småland hör till götamålen och omfattar östra Jönköpings län och ett litet område nordväst om Jönköping.
  • Dialekterna i nordöstra Småland hör till sveamålen och omfattar Östersjöns kuststräcka ner till Kalmar.
  • Dialekterna i södra Småland hör till sydsvenska mål och omfattar området söder om gränslinjen Varberg ­– Månsarp – Kalmar.

Gränsområdet mellan sydsvenska mål, götamål och mellansvenska mål utgörs inte av en rak linje som klyver Småland på mitten, utan påminner mer om ett slags kil. Det sydsvenska målområdet kan man säga börjar ungefär strax söder om Varberg i Halland och går sedan upp mot Månsarp strax söder om Jönköping i Småland och från Månsarp går gränslinjen sedan ner mot Kalmar.

Småländska på Dialektkartan

På Dialektkartan hittar du äldre inspelningar från Småland och från resten av Sverige.