• Huvudmeny

Jämtland, Frösön

Inspelat 1956
KI: Kvinnlig informant född 1884 (72 år)

KI: alla fall sô / nô mâ fLöött hitten då / då var-e ingenting byggd här / inte ett enda dugg dä va bârre en la- en loge sôm mâ säjj / å senn så var-e (..) så bodd mâ i tvo år oppi farfars å sânn sô fLött mâ hitten å byggd bryggstuge å fôuse / å sânn så bodd mâ der i tie år å sjött no åmm e sjæLv ahlltihop dä va int så mycke dä va bârre fämm tjynn / men då var-e åtta ungar å / komme ein om sänn / ((skrattar)) sô dä rack no te / alla fall sô / sânn mâ ha bodd der i tie år då byggd mâ n henn byggninga / å nu ha mâ bodd her i n henn byggningen senn artån / nittånhunnraartån / sô mâ va(r) mâ va(r) tvo pärson nô mâ komme dittn å innan mâ for därifrån va mâ no åått / (---) / å dä va ju däsamma dæ män dä va trångt / jaa huvva / sô man ha no lärd sä litte ta våndera / å ingenting anna än dæ man ha (..) bähllt jortt sjæLv / inte ett dugg / å så d- d-e nô int presis sôm te dââns på rosåm int / nää huvva

Översättning

KI: (I) alla fall så, när vi flyttade hit då, då var det ingenting byggt här, inte ett enda dugg. Det var bara en la…, en loge som vi säger. Och sedan så var det… så bodde vi i två år uppe i farfars (d.v.s. gård) och sedan så flyttade vi hit och byggde bryggstugan och fähuset. Och sedan så bodde vi där i tio år och skötte nog om det själva alltihop, det var inte så mycket, det var bara fem kor. Men då var det åtta ungar också, kom en i sänder, (skrattar) så det räckte nog till! (I) alla fall så, sedan vi hade bott där i tio år, då byggde vi den här byggnaden. Och nu har vi bott här i den här byggnaden sedan arton, nittonhundraarton. Så vi var… vi var två personer när vi kom dit och innan vi for därifrån var vi nog åtta. (---) Och det var ju detsamma det men det var trångt. Ja, hu. Så man har nog lärt sig lite av varje. Och ingenting annat än det man har orkat gjort själv. Inte ett dugg. Och så d… det är nog inte precis som att dansa på rosor inte. Nää, hu. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)