Annandag påsk

Annandag påsk hör till påskhelgen, och är en helgdag i Sverige.

Fram till slutet av 1700-talet firades både tredje- och fjärdedag påsk, men sedan dess är det ”bara” annandagen kvar.

Enligt den kristna berättelsen var detta dagen då Jesus, efter att ha blivit levande igen, visade sig för lärjungarna på olika sätt.

Annandagen var det lite friare för lek, mer som en vanlig söndag, men vi fick absolut inte vara ute under gudstjänsttid. Vi fick inte vara ute och leka varken långfredag eller påskdag och absolut inte på skärtorsdagskvällen.

Berättat av: Kvinna född 1931, Västmanland (arkivnummer DAGF1786)

Påskens alla dagar

Fastlagen

Fastlagen kallas de de tre dagarna innan den kristna fyrtiodagarsfastan före påsk startar på askonsdagen.

Stilla veckan

Fastans sista vecka har i folktraditionen fått flera olika namn, till exempel stilla veckan, dymmelveckan eller tysta veckan. Inom kyrkan högtidlighålls Jesus lidande och död under den här veckan. I dagligt tal kallas veckan innan påsk även för påskveckan, men i den kyrkliga kalendern är påskveckan den som ligger efter påsk och inleds med påskdagen.

Måndagen och tisdagen i stilla veckan har inga egna benämningar i den kyrkliga kalendern men kom med tiden att i folkmun ta över benämningarna från fastlagen, alltså blåmåndagen och vita tisdagen, svarta tisdagen eller stinnkaketisdagen.

Påskveckan

I den kyrkliga kalendern inleds påskveckan med påskdagen, och pågår till och med lördagen innan andra söndagen i påsktiden.