• Huvudmeny

Ortnamn

Ortnamn är namn på städer, byar, sjöar och andra geografiska lokaler – helt enkelt namn på platser. Vi forskar om ortnamn och bedriver ortnamnsvård.

Bild på orten Sandby på södra Öland.

Sandby på södra Öland har fått namn efter den sandiga jordmånen kring byn. På bilden syns ett sandigt gärde vid kyrkan.

Forskning, insamling och namnvård

Isof samlar in uppgifter om ortnamn och bedriver forskning kring deras ålder, ursprung och betydelse. Vi bedriver även ortnamnsvård, vilket innebär att vi granskar officiella namnformer och ger råd till bland annat kommuner i namnfrågor. 

Läs mer om ortnamnsvård.

Vad är ett ortnamn?

Ortnamn är geografiska namn. Hit hör t.ex. namn på städer (Eksjö, Stockholm), byar (Perstorp, Sundby), sjöar (Storsjön, Vättern) och älvar (Ljungan, Lule älv).

Ortnamnen beskriver ofta en plats, till exempel hur den ser ut, vilka djur och växter som finns där eller vilken person som först brukade den. Eftersom många av dem är mycket gamla kan de fungera som ett kikhål in i det förgångna.

Vi använder oss av ortnamn för att orientera oss i landskapet, men också för att göra omvärlden mentalt gripbar. Ortnamnen är uttryck för människans idéer om världen och har mycket att berätta om oss som kulturvarelser.

Hur gamla är ortnamnen?

Ortnamn som Lund och Uppsala är minst 1 000 år gamla, sannolikt mycket äldre. Åldern gör dem till ett viktigt historiskt källmaterial.

Lika gamla är namn med efterleder som ‑inge, ‑lösa, ‑löv och ‑tuna. Efterleden ‑torp har använts för att beteckna nybyggen under vikingatid och tidig medeltid (ca 800–1300).

Nya ortnamn bildas ständigt, samtidigt som gamla glöms bort och "dör".

Vår tids namn

I vår tid kommer ofta ortnamn till genom beslut i kommunala nämnder. Det gäller till exempel namn på gator och bostadsområden. Men samtidigt finns det gott om inofficiella namn på exempelvis parker och gator. Ett exempel från Uppsala är Carolinaparken som ofta omtalas som Engelska parken.

En del sådana inofficiella namn är välkända, andra kanske bara brukas av en liten grupp människor eller inom en familj.


Uppdaterad 18 november 2019

Arkiv och samlingar

Stora delar av våra ortnamnssamlingar finns tillgängliga digitalt:

Ortnamnsregistret

Skånsk ortnamnsdatabas

Läs mer om ortnamn

Läs mer i läromedlet
Namn och namnforskninglänk till annan webbplats

(DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet)