Därför heter det Öved – ny bok om skånska ortnamn

Vad betyder Brandstad, Fränninge och Öved, och vilken Erik gav namn åt gården Eriksdal? I den senaste boken om Skånes ortnamn ger Isofs forskare historiska förklaringar till namn på orter i sydöstra Skåne.

Bokomslag.

Nu lanseras den senaste volymen i Skånes ortnamn, en bokserie som ges ut av Institutet för språk och folkminnen (Isof). I serien förklaras bebyggelsenamnen i Skåne. Namntolkningarna lutar sig mot namn- och annan språkvetenskaplig forskning samt ortnamnsuppteckningar och skriftliga historiska källor.

”Skånes ortnamn är till för alla som intresserar sig för ortnamn. Förutom den intresserade allmänheten är namn- och andra språkforskare, arkeologer och historiker viktiga målgrupper”, säger författaren Mathias Strandberg, som forskar om ortnamn, dialekter och språk på Isof.

I den nyaste volymen behandlas nämligen drygt 1 000 ortnamn i Färs härad i sydöstra Skåne, ett område som motsvaras av större delen av Sjöbo kommun samt delar av Hörby, Lunds och Tomelilla kommuner.

Boksläpp i Sjöbo 20 januari

Den 20 januari presenterar författaren Mathias Strandberg boken på biblioteket i Sjöbo, tillsammans med Fredrik Skott, som är avdelningschef på Isof.

Evenemang: Boksläpp: Skånes ortnamn – Färs härad