Skånes ortnamn 05: Färs härad

Omslaget till Skånes ortnamn 5: Färs härad. En vit pärm med ett landskapsfoto, ovanför står titeln.

Denna volym av Skånes ortnamn handlar om bebyggelsenamnen i Färs härad i sydöstra Skåne, ett område som motsvaras av större delen av Sjöbo kommun samt delar av Hörby, Lunds och Tomelilla kommuner. Drygt 1 000 ortnamn tas upp till behandling i boken.

Skånes ortnamn ger en namnvetenskaplig redogörelse för bebyggelsenamnen i Skåne. Varje volym omfattar ett av landskapets 23 härader. Namnbelägg ur äldre och yngre skriftliga källor redovisas, jämte dialektuttal och kamerala uppgifter. I centrum står dock namnens tolkning – vad betyder Brandstad, Fränninge och Öved, vilket berg syftar Hallsberg ursprungligen på och vilken Erik gav namn åt gården Eriksdal?

Skånes ortnamn riktar sig till språkforskare, arkeologer, historiker, agrarhistoriker, fastighets- och släktforskare m.fl., till anställda inom offentlig förvaltning som arbetar med ortnamnsfrågor och inte minst till den intresserade allmänheten.

Digital version (pdf) kommer under v 4, 2024, och kommer att kunna laddas ner kostnadsfritt från den här sidan.

Författare: Mathias Strandberg
Utgivningsår: 2023
Serie: Skånes ortnamn