Mathias Strandberg

Forskningsarkivarie, namn

Arbetar med

  • Skriver en bok om ortnamnen i Färs härad i serien Skånes ortnamn
  • Svarar på frågor om skånska ortnamn
  • Svarar på frågor om sydsvenska dialekter
  • Granskar manus till Svenskt dialektlexikon

Forskningsintressen

  • Ortnamn
  • Dialekter och dialektgeografi
  • Fonologi
  • Språkhistoria

Uppdrag

  • Styrelsesuppleant i Sällskapet för svensk dialektologi