Sveriges träd hyllas i ny bok

I boken Träd i Sverige lyfter forskare från olika ämnesområden fram trädens betydelse genom den svenska historien.

Bokomslag.

Välkommen på en förtrollande resa där vi möter träd i alla deras former! Boken Träd i Sverige är en kärleksfull hyllning till naturens tysta väktare och en inbjudan till att fördjupa sig i trädens betydelse och funktioner. Tio författare skriver om träd ur olika kulturhistoriska och samtida perspektiv. De beskriver bland annat trädens roll inom folklig läkekonst, för namngivning av platser och människor och inom stadsplanering, deras betydelse som materiell resurs i äldre tiders ekonomi, som råmaterial för hantverk och som nödmat.

Boken Träd i Sverige har sitt ursprung i det omfattande tvärvetenskapliga symposium som arrangerats av Isof. Föredragshållarna kom från olika håll och arbetar till vardags som landskapsarkitekt, dialektolog, botaniker, etnobiolog, naturgeograf, agrarhistoriker, religionshistoriker, folklorist, skogshistoriker, namnforskare, etnolog respektive slöjdare. Det övergripande temat var träd i Sverige och Svenskfinland och den tvärvetenskapliga bredden bland föredragshållarna gjorde att en rad olika ämnen och infallsvinklar togs upp. Boken bygger på ett urval av föredragen.

Träd i Sverige finns att beställa eller ladda ner gratis från Isofs webb.