Internationella migrationsdagen

Miljontals människor är just nu på flykt i världen. I dag uppmärksammas alla migranter i Internationella migrationsdagen.

Karta med markörer som visar rörelser till, från och inom Sverige.

I kunskapsbanken I rörelse uppmärksammar vi migration till, från och inom Sverige de senaste 200 åren. I centrum står den enskilda människan och hennes berättelse.

Instiftad år 2000

Internationella migrationsdagen instiftades av FN år 2000 för att uppmärksamma det ökande antalet migranter i världen. Samma dag år 1990 antog FN:s generalförsamling konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter.

Det finns en rad olika skäl till att människor migrerar, påtvingat eller självvalt. Det kan handla om nya gränsdragningar i nationalstater, krig och förföljelser, fattigdom, jakt på bättre och tryggare liv eller arbetstillfällen. I våra arkiv hittar vi berättelser från olika migranter genom århundradena.

I rörelse

Några av dessa berättelser hittar du i vår kunskapsbank I rörelse, som handlar om flyttar till, från och inom Sverige. I kunskapsbanken står den enskilda människans berättelse i centrum, och via kartan kan du ta del av berättelser om flyttar från tidigt 1800-tal fram till i dag. Det finns också fördjupning och information runt olika teman, till exempel emigrationen till Amerika, personnamn och svenskan i världen.

Flykten till Sverige

Under 2016 pågick ett insamlingsprojekt på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg för att dokumentera berättelser och erfarenheter av att komma till Sverige som flykting. Insamlingen gjordes genom livshistoriska intervjuer med människor som nyligen flytt till Sverige. Syftet har varit att samla in berättelser som handlar dels om själva flykten till Sverige, dels om levnadsminnen som kan knytas till olika tillfällen, platser och traditioner både i det gamla hemlandet och det nya. På kartan i kunskapsbanken I rörelse hittar du några av dessa berättelser. Länk till annan webbplats.

Utvandringen till Amerika

Under åren 1830–1930 lämnade 1,3 miljoner svenskar hemlandet för att flytta till Amerika. Orsakerna till den omfattande utvandringen var flera: fattigdom, brist på odlingsmark, religiöst förtryck och social konservatism.

På 1960-talet gjordes flera inspelningsresor till USA för att dokumentera svenskamerikanernas språk och kultur och i våra samlingar finns mer än 850 inspelningar där personer som utvandrat eller deras barn berättar om sina liv. Flera av dem pratar så kallad amerikasvenska. I kunskapsbanken I rörelse kan du läsa mer om emigrationen till Amerika och svenskan i Amerika. På kartan hittar du också berättelser från människor Länk till annan webbplats. som emigrerade till Amerika och från personer vars föräldrar eller farföräldrar emigrerade.

Tvångsförflyttningar av samer

I Isofs samlingar finns ett material som speglar individuella erfarenheter av tvångsförflyttningen av samer från Karesuando till bland annat Jokkmokk 1944, då Norge stängde gränsen. Tvångsförflyttningarna var en följd av renbeteskonventionen mellan Norge och Sverige 1919. Den reglerade de svenska samernas sommarbete och Karesuandosamerna blev av med stora delar.

Materialet är insamlat av Lars J. Walkeapää, som själv var sexton år då hans familj tvångsförflyttades. Det består av intervjuer med ett trettiotal personer om dessa förflyttningar och ett kartmaterial på vilket Walkeapää har dokumenterat vilka vägar samerna vandrade till renbeten i Norge. Walkeapää har också själv vandrat och sökt efter spår i landskapet. I kunskapsbanken I rörelse kan du läsa mer om tvångsförflyttningarna och ta del av Lars J. Walkeapääs egen berättelse Länk till annan webbplats..