Namn på hundar, katter och kaniner

I modern tid har hundar, katter och kaniner fått högre status och blivit mer sällskapsdjur än nyttodjur. Det märks också på namngivningen.

fotografi på en hund, en kanin och en katt mot vit bakgrund som står vända mot kameran

Hundnamn

Hundar har hållits som husdjur i över 10 000 år och har sannolikt namngivits sedan långt tillbaka. För nordisk del finns tidiga belägg på hundnamn i de gamla isländska sagorna, till exempel Buski, Fåki och Såm. Annars är det först från 1600-talets högreståndsmiljöer vi hittar namngivna hundar, till exempel drottning Hedvig Eleonoras knähundar Don-Don och Epelin och Karl XII:s hund Pompe.

Vid slutet av 1800-talet fick hundar i Sverige framför allt uppskattande namn som anspelar på hundens funktion som jakt- eller vakthund. Några sådana exempel är Jäger, Krut, Munter, Flink och Trogen.

I takt med att hunden fått en större roll som sällskapsdjur, har personnamn blivit allt vanligare. Variationen på namn är stor, men det finns vissa namn som är väldigt populära, till exempel Molly, Sigge, Bella och Ludde. Många mycket vanliga småflicksnamn ges också till hundar, som Wilma, Ronja, Alice och Maja.

Hundnamn verkar ofta fungera som en slags försöksballong, där man testar äldre personnamn som ännu inte återkommit som populära förnamn till barn. Arne, Gösta, Sture och Torsten är exempel på namn som givits till ett antal hundar under de senaste decennierna, men först på senare år börjat ges till småpojkar igen.

Lästips hundnamn

Karlsson, Hugo, 1987: Hundnamn i Sverige ca 1650–1800. I: Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4–8 augusti 1985.

Leibring, Katharina, 2016: Karo i hundkojan blir Ronja i sovrummet Länk till annan webbplats.. I Språkbruk 2016:4. S. 18-21.

Leibring, Katharina, 2016: Names of Companion Animals: Rovers in the Onomasticon? I: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25–29 August 2014.

Leibring, Katharina, 2015: Namn på sällskapsdjur – nya mönster och strukturer. I: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA-symposiet i Halmstad 6–8 november 2013, red. av Emilia Aldrin & al. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 134–152.

Leibring, Katharina, 2014: Från Trogen till Tyson. Hundnamn i Sverige i förändring Pdf, 1.4 MB.. I: Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa– hund i Sverige. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 15 februari 2013.

Mattisson, Ann-Christin, 1999: ”Kom nu Monika så går vi.” Om namngivning av hundar. I: Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999.

Katter

Det är först från 1800-talet som vi i Sverige hittar belägg för att katter i allmänhet namngivits. Liksom hunden har katten fått en annan roll för människan och blivit mer sällskapsdjur än nyttodjur. Den har också fått en högre status och omvårdnad.

Bland de vanliga kattnamnen finns flera personnamn, inte sällan namn som också samtidigt är populära småbarnsnamn (Maja, Selma, Molly, Sigge). Det finns också flera djurspecifika namn som Mirre, Missan, Gosan och Murre.

En viktig inspirationskälla för kattnamn är Gösta Knutssons barnböcker om Pelle Svanslös. Såväl Pelle som Maja, Måns och Trisse är kända kattnamn i dag.

Lästips kattnamn

Broberg, Gunnar, 2004: Kattens historia. Sverige speglat i djurets öga.

Leibring, Katharina, 2012: Staffan i den svenska kattnamnsskatten Pdf, 146.2 kB.. I: Namn på
stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012.

Kaniner

Näst hunden och katten är kaninen den tredje vanligaste däggdjursarten bland sällskapsdjur i Sverige. Från att tidigare främst ha varit producent av kött och päls eller tjänat som försöksdjur har den under 2000-talet fått en högre status. Kaninen bor inte längre självklart i en liten bur i trädgården, utan har i många fall flyttat inomhus och blivit ett populärt sällskapsdjur.

Bland kaniner finns många namn som kan kallas klassiska kaninnamn: Stampe, Långöra (Lille) Skutt, Hoppsan, Pricken och Pelle Kanin, varav de flesta kommer från barnböcker
eller filmer. Kaniner får även vanliga småbarnsnamn – Molly är populärt också som kaninnamn, men även namn som Nellie, Tindra, Holly och Charlie.

Många kaniner får namn som kan användas av båda könen, vilket är en praktisk åtgärd vid namngivning av djur där könet är svårt att identifiera på ungarna. Några exempel är Bambi, Blackie, Kompis, Lakrits, Ninis, Snövit, Sötnos och Sparven. Flera av dessa namn anspelar på drag i djurets utseende och anknyter på så vis till äldre tiders namngivning.

Den moderna tiden avspeglas i att många namn är hämtade från fiktionens världar; filmer, böcker, dataspel etc. Detta tycks vara särskilt populärt hos uppfödare, som gärna ger kullarna namn efter ett visst tema, till exempel gestalter i Tolkiens Midgård eller i Harry Potters universum.

Kanin på balkong.

Kaninen Holly på bilden är inte ensam om sitt namn. Holly, Molly, Nellie, Tindra och Charlie är namn som är populära både bland små barn och kaniner. Foto: Katharina Leibring.

Lästips kaninnamn

Holzschuh, Melissa, 2015: Lilly, Paul und Krümel. Benennungmotivik und Struktur von Kaninchennamen. I: Tiernamen – Zoonyme. Band 1. S. 97–115. (Beiträge zur Namenforschung 50:1/2.)

Topp tio hundnamn

De vanligaste hundnamnen år 2015

Skriv tabellbeskrivning här

Placering

Tiknamn

Hanhundsnamn

1

Molly

Sigge

2

Bella

Ludde

3

Wilma

Bamse

4

Ronja

Charlie

5

Nellie

Rocky

6

Alice

Ozzy

7

Sally

Zorro

8

Maja

Diesel

9

Selma

Hugo

10

Doris

Tyson