Namn på stort och smått

Namn på stort och smått

Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012.

Redaktörer: Katharina Leibring, Leif Nilsson, Annette Torensjö och Mats Wahlberg.
Utgivningsår: 2012

Innehåll

Ainiala, Terhi: Namn under en dag. Namnkunnande som undersökningsobjekt

Andersdotter, Karolina: Slånbärsvägen är fortfarande Slånbärsan. Ett namnbyte tio år senare

Andersson, Thorsten: Från bygd till distrikt. Till nordisk distriktsterminologi

Brylla, Eva: »...men Rosenknopp, Rosentagg kan ingen gärna kalla sig». Från Esaias Tegnér d.y till dagens efternamnsbildning

Cleve, Lars, Johansson, Carina och Norbelie, Harald: Staffan Nyström som namnberedare i Stockholm

Dehlin, Lennart: Toppnamn i Flen och annorstädes. Från Flenberget till Stora Lappkärrsberget

Edlund, Lars-Erik: Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria

Elmevik, Lennart: Sya och Normlösa. Två dunkla svenska ortnamn

Falck-Kjällquist, Birgit: Betydelseutvecklingen av ordet myr i Stångenäs härad i Bohuslän

Fridell, Staffan: Sjöar på A

Gustafsson, Linnea: Cecilia Lind. Ett exempel på dubbelt idolnamn

Gustavson, Helmer: Personnamn i inskrifterna på runföremålen från Sigtuna

Helleland, Botolv: Firenze på norsk og Florens på svensk. Utanlandske stadsnamn på norsk

Källström, Magnus: Tysken som blev trilsk. Ett runsvenskt namnproblem från Mörkö (sö 22)

Leibring, Katharina: Staffan i den svenska kattnamnsskatten

Lundqvist, Björn: Något om gatunamnsbytena i Budapest 2011 och deras bakgrund

Löfdahl, Maria: CappiKP. Namn i Göteborgsområdet använda av ungdomar

Mattfolk, Leila: Staffan och andra. Om associationer till förnamn

Neumüller, Kristina: Från Sigge vid bruket till Svine-Sigge. Namnfraser i 1600-talets Sörmland

Ney, Agneta: Namngivning och manlig identitet i Volsunga saga

Nilsson, Leif: »Adress» – något mångtydigt med ortnamn i nyckelroll

Nyman, Eva: Sjönevad i HallandPeterson. Lena: Ødhbon på villovägar. Om ett sällsynt ord i fornsvenskan och dess öden i den svenska nordistiken (med en utblick mot forndanskan och fornvästnordiskan)

Petrulevich, Alexandra: Ortnamnslån och ortnamnsanpassning – två sidor av samma mynt?

Pihl, Elin: Girigbuken och Nattkappan

Ryman, Lennart: Ortnamnsbildning och ortnamnsbruk hos barn i en Stockholmsförort

Strandberg, Svante: Kornan, Mälaren och Slänningen. Tre uppländska sjönamn

Sundström, Agneta: GrevinnornaPlåt och Plunta och Fullriggarn. Binamn i 1900-talets Sigtuna

Sigmundsson, Svavar: Namn på vattensamlingar och myrar i Floi på södra Island

Torensjö, Annette C: Beslutsfattarens dilemma

Wahlberg, Mats: Kattens betydelse för våra ortnamn

Vikstrand, Per: Solen skiner och Grisen skriker. Namn på svenska rockgrupper 1960-2000

Wiktorsson, Per-Axel: Bergslagen och annat olagligt

Williams, Henrik: Till tolkningen av personnamnet suan på Vanstastenen