Namn på stort och smått

Namn på stort och smått

Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012.

Redaktörer: Katharina Leibring, Leif Nilsson, Annette Torensjö och Mats Wahlberg.
Utgivningsår: 2012

Innehåll

 • Ainiala, Terhi: Namn under en dag. Namnkunnande som undersökningsobjekt
 • Andersdotter, Karolina: Slånbärsvägen är fortfarande Slånbärsan. Ett namnbyte tio år senare
 • Andersson, Thorsten: Från bygd till distrikt. Till nordisk distriktsterminologi
 • Brylla, Eva: »...men Rosenknopp, Rosentagg kan ingen gärna kalla sig». Från Esaias Tegnér d.y till dagens efternamnsbildning
 • Cleve, Lars, Johansson, Carina och Norbelie, Harald: Staffan Nyström som namnberedare i Stockholm
 • Dehlin, Lennart: Toppnamn i Flen och annorstädes. Från Flenberget till Stora Lappkärrsberget
 • Edlund, Lars-Erik: Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria
 • Elmevik, Lennart: Sya och Normlösa. Två dunkla svenska ortnamn
 • Falck-Kjällquist, Birgit: Betydelseutvecklingen av ordet myr i Stångenäs häradi Bohuslän
 • Fridell, Staffan: Sjöar på A
 • Gustafsson, Linnea: Cecilia Lind. Ett exempel på dubbelt idolnamn
 • Gustavson, Helmer: Personnamn i inskrifterna på runföremålen från Sigtuna
 • Helleland, Botolv: Firenze på norsk og Florens på svensk. Utanlandske stadsnamn på norsk
 • Källström, Magnus: Tysken som blev trilsk. Ett runsvenskt namnproblem från Mörkö (sö 22)
 • Leibring, Katharina: Staffan i den svenska kattnamnsskatten
 • Lundqvist, Björn: Något om gatunamnsbytena i Budapest 2011 och deras bakgrund
 • Löfdahl, Maria: CappiKP. Namn i Göteborgsområdet använda av ungdomar
 • Mattfolk, Leila: Staffan och andra. Om associationer till förnamn
 • Neumüller, Kristina: Från Sigge vid bruket till Svine-Sigge. Namnfraser i 1600-talets Sörmland
 • Ney, Agneta: Namngivning och manlig identitet i Volsunga saga
 • Nilsson, Leif: »Adress» – något mångtydigt med ortnamn i nyckelroll
 • Nyman, Eva: Sjönevad i Halland
 • Peterson. Lena: Ødhbon på villovägar. Om ett sällsynt ord i fornsvenskan och dess öden i den svenska nordistiken (med en utblick mot forndanskan och fornvästnordiskan)
 • Petrulevich, Alexandra: Ortnamnslån och ortnamnsanpassning – två sidor av samma mynt?
 • Pihl, Elin: Girigbuken och Nattkappan
 • Ryman, Lennart: Ortnamnsbildning och ortnamnsbruk hos barn i en Stockholmsförort
 • Strandberg, Svante: Kornan, Mälaren och Slänningen. Tre uppländska sjönamn
 • Sundström, Agneta: GrevinnornaPlåt och Plunta och Fullriggarn. Binamn i 1900-talets Sigtuna
 • Sigmundsson, Svavar: Namn på vattensamlingar och myrar i Floi på södra Island
 • Torensjö, Annette C: Beslutsfattarens dilemma
 • Wahlberg, Mats: Kattens betydelse för våra ortnamn
 • Vikstrand, Per: Solen skiner och Grisen skriker. Namn på svenska rockgrupper 1960-2000
 • Wiktorsson, Per-Axel: Bergslagen och annat olagligt
 • Williams, Henrik: Till tolkningen av personnamnet suan på Vanstastenen