Syskonen Petterssons visbok

I syskonen Petterssons visbok från förra sekelskiftet finns populära låtar, visor och anekdoter.

Familjeporträtt, två vuxna och fyra barn.

Familjen Pettersson. Övre raden från vänster: Harald, Anna (Annika), Erik och Hilma. Nedre raden från vänster: Harald (Harry) och Hilmer.

Visboken har tillhört de fyra syskonen Erik Pettersson (född 1888), Anna-Sofia Pettersson (född 1891), Harald Pettersson (född 1897) och Hilmer Pettersson (född 1902) som har haft boken i sitt hem. Familjen Pettersson bodde på Skolgatan i Haga, Göteborg under åren 1890–1910.

Några av visorna är undertecknade av andra personer än syskonen Pettersson, det är oklart vilka dessa personer är. Den förhållandevis tjocka visboken innehåller en mängd av dåtidens mest populära låtar men även några lite udda visor och anekdoter.

Hundra år

Visan Hundra år är en skämtvisa med genustema, den handlar om hur könsrollerna kommer att fördela sig om hundra år, alltså 1995. Visan kan du läsa antingen som text, eller som den ser ut i original med handskrift.

Didrik och polisen

Som bonus hittar du här en anekdot/dialog ur visboken som utspelar sig mellan en polis och en gesäll på polisstationen. Anekdoten kan du läsa antingen som text, eller som den ser ut i original (handskrift).