Johannes

Johannes är den grekisk-latinska formen av ett ursprungligen hebreiskt namn, Jochanan, med innebörden ’Gud har förbarmat sig’.

Det kristna namnet uppträder i de germanska språken i olika former. I modern svenska utgör bl.a. Johan, Jon, Jöns och Hans särskilda namn.

Johannes och därur utvecklade namnformer utgör ett av de vanligaste namnen i hela den kristna delen av världen. De flesta folkspråk i kristenheten har sannolikt sina former av Johannes. Andra exempel än de ovan nämnda är italienskans Giovanni, spanskans Juan, ryskans Ivan och romanis Django.

I den rikssvenska almanackan 27/12, efter aposteln och evangelisten Johannes. I den finlandssvenska almanackan 24/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: mitten av 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.