Johannes

Johannes är den grekisk-latinska formen av ett ursprungligen hebreiskt namn, Jochanan, med innebörden ’Gud har förbarmat sig’.

Det kristna namnet uppträder i de germanska språken i olika former. I modern svenska utgör bl.a. Johan, Jon, Jöns och Hans särskilda namn.

Johannes och därur utvecklade namnformer utgör ett av de vanligaste namnen i hela den kristna delen av världen. De flesta folkspråk i kristenheten har sannolikt sina former av Johannes. Andra exempel än de ovan nämnda är italienskans Giovanni, spanskans Juan, ryskans Ivan och romanis Django.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: mitten av 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1980–2009

Namnsdag

27 december

efter aposteln och evangelisten Johannes.

Delar namnsdag med:

  • Johan (namnlängden)
  • Giovanni, Hannes, Hannu, Ioannis, Janos, Jean, Joen, Johnnie, Johnny, Jonne, Juan, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Jöns (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.