Johan (Johann)

Johan är ett kristet namn, en nordisk form av det grekiska namnet Johannes. Namnet kan också återgå på den tyska formen Johann.

Från slutet av 1800-talet och framåt har Johan varit ett av de mest populära pojknamnen i Sverige.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift ioan
Starkaste tidsperiod: 1885–1919, 1970–2009

Namnsdag

27 december

Delar namnsdag med:

  • Johannes (namnlängden)
  • Giovanni, Hannes, Hannu, Ioannis, Janos, Jean, Joen, Johnnie, Johnny, Jonne, Juan, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Jöns (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.