Johan (Johann)

Johan är ett kristet namn, en nordisk form av det grekiska namnet Johannes. Namnet kan också återgå på den tyska formen Johann.

Från slutet av 1800-talet och framåt har Johan varit ett av de mest populära pojknamnen i Sverige.

I den rikssvenska almanackan 27/12 och i den finlandssvenska 24/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten ioan
Starkaste tidsperiod: 1970—89, 2000—

Om namnen