Jon

Jon är en reducerad form av Johan. Namnet var förr vanligt men trängdes sedermera ut av John.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift ion
Starkaste tidsperiod: 1970–89

Namnsdag

21 augusti

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.