Jon

Jon är en reducerad form av Johan. Namnet var förr vanligt men trängdes sedermera ut av John.

I den rikssvenska almanackan 21/8 och i den finlandssvenska 24/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten ion
Starkaste tidsperiod: 1970—80

Om namnen