Jon

Jon är en reducerad form av Johan. Namnet var förr vanligt men trängdes sedermera ut av John.

I den rikssvenska almanackan 21/8 och i den finlandssvenska 24/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten ion
Starkaste tidsperiod: 1970—80

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.