Hans

Hans är en tysk-nordisk form av Johannes. Johannes uppträder i de germanska språken i en rad olika former, t.ex. Johan, Jon, Jöns och Hans.

Redan under medeltiden torde Hans ha uppfattats som ett från Johan och Jöns åtskilt namn. Hans är oftast belagt i stadsmiljöer, främst i Stockholm. Spridningen av namnet hänger troligtvis samman med den tyska invandringen till städerna.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1352 Hannus
Starkaste tidsperiod: 1940–74

Namnsdag

29 augusti

Delar namnsdag med:

  • Hampus (namnlängden)
  • Hasse (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 27 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.