Johanna (Johanne)

Johanna är ett bibliskt namn, en femininform till Johannes.

Johanna har varit ett vanligt namn ända sedan medeltiden. Det förekommer i de flesta språk, t.ex. engelskans Jane och Joan, franskans Jeanne och Jeanette samt italienskans Giovanna. Även Hanna (som dock även kan ha annat ursprung) och Hannele är former av Johanna.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1312
Starkaste tidsperiod: 1885–1909, 1975–2009

Namnsdag

21 juli

Delar namnsdag med:

  • Janet, Janna, Jannie, Jeanna, Jeanne, Jen, Joanna, Johanne (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.