Hanna (Hannah, Hanne)

Hanna är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, bildat till hebreiskt channā ’nåd’. Hanna är namnet på Samuels mor i Gamla testamentet, på grekiska transkriberat Anna. Det är också en nordisk ursprunglig smekform till Johanna. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren. I

den rikssvenska almanackan 5/1 och i den finlandssvenska 21/7.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1583
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.