Jeanette (Jeannette, Janette)

Jeanette är ett franskt namn, en form av Jeanne (se Johanna).

I den rikssvenska almanackan 29/5 och i den finlandssvenska 15/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1688
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.