Jeanette (Jeannette, Janette)

Jeanette är ett franskt namn, en form av Jeanne (se Johanna).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1688
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

29 maj

Delar namnsdag med:

  • Yvonne (namnlängden)
  • Yvette (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 15 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.