Förintelsens minnesdag

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det var den 27 januari 1945 som fångarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades.

I Sverige uppmärksammades minnesdagen första gången år 1995 och sedan 1999 har dagen varit en nationell minnesdag.

År 2005 deklarerade Förenta Nationerna dagen som en internationell minnesdag då de som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism samlas för att hedra Förintelsens offer.

I Sverige arrangerar skolor, kommuner och föreningar manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt runt om landet för att hedra offren för Förintelsen och uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

Trots att majoriteten av de som överlevde Förintelsen nu är döda, lever minnet kvar och präglar många människors liv i Sverige. Det framgår tydligt i de intervjuer som gjorts och det material som samlats in inom ramarna för projekten Judiskt vardagsliv Öppnas i nytt fönster., I stadens utkant Öppnas i nytt fönster. och Romsk vardag Öppnas i nytt fönster..

Språkligt om Förintelsen

Ofta ser man skrivningen Förintelsen med versal, fast historiska händelser och perioder normalt skrivs med gemena bokstäver. Det kan vara befogat med versal här, eftersom det annars kan bli svårt att uppfatta vad det är som åsyftas. Den här benämningen skiljer sig från benämningar som innehåller något ord eller någon orddel som betecknar period eller historisk händelse (till exempel rike, krig, tid, ålder, dag).

Läs mer

På Forum för levande historia hittar du fakta och information om Förintelsen Länk till annan webbplats.. Du kan också ta del av vittnesmål Länk till annan webbplats. där överlevande från Förintelsen berättar om några av sina minnen.