Projektet I stadens utkant

Projektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet ville synliggöra och skapa ny kunskap om en osynlig del av Sveriges historia. Projektet avslutades 2016.

I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet var ett forskningsprojekt som bedrevs i samverkan mellan den romska kulturföreningen É romani glinda och andra romska sakkunniga, Historiska museet, Isof, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård 2015-2016 med stöd av Riksantikvariearbetets fou-medel.

Ett osynligt kulturarv

De första inom gruppen svenska romer kom till Sverige omkring sekelskiftet 1900. De levde under stor del av 1900-talet kringresande liv och fick slå läger vecko- eller månadsvis i samhällenas utkanter. Resandet var ofta påtvingat eftersom tillstånd att slå läger på en plats enbart gällde en viss tid, men i många fall var det också nödvändigt för att finna försörjning. Spåren av dessa liv är till stor del osynliga i kulturlandskapet och inte uppmärksammade av kulturmiljövården.

Skapa ny kunskap

I folkminnesarkiven, och andra arkiv, finns omfattande material om romer, men mer sällan finns romers egna röster dokumenterade. Syftet med I stadens utkant var att i samskapande med svenska romer uppmärksamma och skapa ny kunskap om denna del av Sveriges historia med fokus på lägerplatser, livsberättelser och materiell kultur. En målsättning var att införliva denna osynliga del av kulturarvet i statliga samlingar vid Historiska museet och Isof, och att synliggöra platserna i kulturlandskapet. Detta gjordes med hjälp av arkeologiska metoder, bland annat en utgrävning av platsen för Skarpnäckslägret som var i bruk 1959-1963, samt livshistoriska intervjuer med svenska romer med erfarenheter av att ha levt i läger under 1900-talet. Även kritiska studier av arkivmaterial utgjorde del i arbetet, bland annat material i Stadsarkivet i Stockholms stad och Riksarkivet.

Projektgrupp

Projektledare var Charlotte Hyltén-Cavallius, Isof, och Lotta Fernstål, Historiska museet. Övriga medverkande forskare var Jonas Monié Nordin, Historiska museet, Jenny (Ask) Lönnroth och Nina Edström, Mångkulturellt centrum och Anna Arnberg, Stiftelsen Kulturmiljövård.

Publikationer, länkar och lästips

Publikationer

Arnberg, Anna (red.), 2017. Skarpnäckslägret. Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck. Länk till annan webbplats. FoU-rapport nr 17 från Statens historiska museer samt Arkeologiska uppdragsverksamheten.

Fernstål, Lotta & Charlotte Hyltén-Cavallius, 2015. I stadens utkant. Svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet. I: Nordisk museologi, 2015:1, s. 123–132.

Fernstål, Lotta & Charlotte Hyltén-Cavallius, 2017. Från läger till lägenhet i Stockholm – svensk-romska levnadsberättelser om livets villkor. I: Tillfälliga Stockholmare. Människor och möten under 600 år. Anna Götlind och Marko Lamberg (red.). Stockholmia förlag: Stockholm.

Fernstål, Lotta och Charlotte Hyltén-Cavallius 2018. Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Stockholm: Stockholmia förlag.

Vetenskaplig slutrapport. I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet Pdf, 550.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Riksantikvarieämbetet: I stadens utkant. Länk till annan webbplats.

Podden Allt du velat veta: Om romer i Sverige med Fred Taikon och Charlotte Hyltén-Cavallius Länk till annan webbplats. (augusti 2017)

Radio Romano: Arkelogicno hunajipe pe jek romano lageri ando Skarpnäck Länk till annan webbplats. (13 maj 2016)

Tidningen Hammarby Skarpnäck: Unikt utgrävningsprojekt fyller i romernas historia: "Deras röster saknas" Länk till annan webbplats. (13 maj 2016)

P4 Radio Stockholm: Romska boplatser tar plats i historieböckerna Länk till annan webbplats. (9 februari 2015).

SR Kulturnytt: Nytt projekt lyfter fram svensk-romernas förlorade kulturarv Länk till annan webbplats. (8 april 2015).

SVT Kulturnyheterna: Svenska romers historia ska synliggöras Länk till annan webbplats. (8 april 2015).

Nordegren & Epstein i P1: Att upptäcka romska boplatser Länk till annan webbplats. (13 april 2015).

Tidningen Hammarby/Skarpnäck: Ovanlig utgrävning av romsk lägerplats vid Flaten Länk till annan webbplats. (20 augusti 2015).

Dagens Nyheter: Här berättas en saknad del av Sveriges romska historia Länk till annan webbplats. (27 augusti 2015).

Vetenskapsradion Historia: Romskt läger grävs ut Länk till annan webbplats. (3 september 2015).

Stockholms Fria Tidning: Den romska historien väcks till liv Länk till annan webbplats. (7 september 2015).

Projektfakta

Kortfattat projektfakta i rubrikform. Det går att välja någon eller några av nedanstående förslag eller lägga till fler om det behövs.

Projektledare

  • Lotta Fernstål, forskare, Historiska museet
  • Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsarkivarie minoritetskulturer, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
2015–2017

Samverkan
Projektet är administrativt förlagt till Historiska museet men är ett samverkansprojekt mellan Historiska museet, kulturföreningen É Romani Glinda, Isof, Mångkulturellt Centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Resultat/kunskapsförmedling
Boken I stadens utkant

Finansiering
Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetet 2015-2016, Historiska museet finansierade en förstudie under 2014 och projektets gemensamma bok slutredigerades under 2017 av Charlotte Hyltén-Cavallius och Lotta Fernstål inom ramen för deras tjänster vid Isof och Historiska museet.