Projektet Romsk vardag

Att samla in och skapa större kunskap om en av våra nationella minoriteter är syftet med projektet Romsk vardag. Projektet avslutades 2016.

Projektet Romsk vardag dokumenterade under 2015 romsk kultur genom fältarbete med intervjuer, fotografering och insamling av berättelser. Syftet med projektet var att fånga uttryck för hur det kan vara att leva som rom i Sverige idag. När talas romska och upplevs några hot mot språkets fortlevnad? Är det vanligt att dölja sin identitet?

Ambitionen med dokumentationen var också att undersöka vilka romska traditioner som firas, hur de förs vidare och hur de förändras. Totalt intervjuades tjugotre romer, kvinnor och män i olika åldrar och med olika sysselsättning. Vissa intervjuer är på romska och några på svenska. Utskrifter och inspelningar är arkiverade på folkminnesarkivet i Uppsala.

Projektfakta

Projektdeltagare

Pågår
2015–2016