Charlotte Hyltén-Cavallius

Forskningsarkivarie, minoritetsspråk

Fil.dr i etnologi, docent i minoritetsstudier

Arbetar med

  • Projektet Samisk migration och samiska kulturarv i USA och Kanada
  • Projektet I rörelse – migration till, från och inom Sverige
  • Projektet Sockensamer i folkminnesarkiven
  • Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet
  • Förfrågningar om folkminnen