Alla själars dag

Dagen efter alla helgons dag firas i kyrkan alla själars dag till minne av de döda.

Minnesljus i Vadstena klosterkyrka

Alla själars dag firas sedan långt tillbaka i den romersk-katolska kyrkan, men förlorade efter reformationen sin betydelse i Sverige. Istället blev det alla helgons dag som tog över rollen som minnesdag över de avlidna. I Svenska kyrkan firas sedan år 1983 alla själars dag dagen efter alla helgons dag, och kallades först Söndagen efter alla helgons dag. Först år 2003 återkom namnet Alla själars dag. Inom den romersk-katolska kyrkan firas alla själars dag den 2 november, dagen efter allhelgonadagen, och har uppmärksammats detta datum sedan år 998, efter ett beslut av abboten Odilo i Bourgogne.

Alla helgons dag, allhelgonadagen, alla själars dag och halloween

Det är lite rörigt att hålla isär de olika dagarna som har med alla helgon och alla själar att göra – de ligger nära varandra i almanackan i månadsskiftet oktober/november.

De högtider som uppmärksammas mest är helgdagen alla helgons dag (lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november), och halloween (31 oktober). Men utöver dem firas inom kyrkan även den ursprungliga allhelgonadagen (1 november) och alla själars dag (söndagen efter Alla helgons dag enligt Svenska kyrkan, eller den 2 november enligt romersk-katolsk tradition.)

Alla helgons dag och allhelgonadagen

Ursprungligen är Alla helgons dag och allhelgonadagen samma högtid och firades den 1 november. Vid en kalenderreform 1772 togs dagen bort som helgdag, men togs tillbaka år 1953. När Alla helgons dag återinfördes som helgdag bestämdes att den alltid skulle infalla på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Man ville emellertid inte inkräkta på kyrkans rätt att fira denna högtid på den traditionella dagen, den 1 november, som kallas för allhelgonadagen och som vanligen infaller på en vardag. Därför finns båda dessa dagar i almanackan.

Alla själars dag

I Svenska kyrkan firas sedan ett kyrkligt beslut år 1983 Alla själars dag dagen efter Alla helgons dag. Den infaller därför på söndagen efter Alla helgons dag. Först år 2003 återkom namnet Alla själars dag i den evangeliebok Svenska kyrkan använde. Inom den romersk-katolska traditionen firas dagen den 2 november, dagen efter allhelgonadagen. Dagen ägnas åt de dödas minne och har funnits med i det romersk-katolska kyrkoåret sedan år 998, efter ett beslut av abboten Odilo i Bourgogne.

Halloween

På senare år har många tagit upp amerikanska festseden att fira halloween, den 31 oktober och som idag står med i många kalendrar. Denna helg firades ursprungligen på allhelgonaafton, såsom det amerikanska namnet halloween anger. Det står för all hallows eve, ’alla helgons afton’.