Alla själars dag

Dagen efter alla helgons dag firas i kyrkan alla själars dag till minne av de döda.

Alla själars dag infaller dagen efter allhelgonadagen, alltså den söndag som infaller 1–7 november. Alla själars dag firas sedan långt tillbaka i den romersk-katolska kyrkan, men förlorade efter reformationen sin betydelse i Sverige. Istället blev det alla helgons dag som tog över rollen som minnesdag över de avlidna. 1983 återupptog Svenska kyrkan helgdagen.

Alla helgons dag, allhelgonadagen, alla själars dag och halloween

Det är lite rörigt att hålla isär de olika dagarna som har med alla helgon och alla själar att göra – de ligger nära varandra i almanackan här i månadsskiftet oktober/november.

De högtider som uppmärksammas mest är helgdagen alla helgons dag Öppnas i nytt fönster.(lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november), och halloween Öppnas i nytt fönster. (31 oktober). Men utöver dem firas inom kyrkan även alla själars dag som infaller dagen efter alla helgons dag (alltså söndagen som infaller 1–7 november) och allhelgonadagen Öppnas i nytt fönster.som står kvar på sin ursprungliga plats i almanackan den 1 november.

Alla helgons dag och allhelgonadagen

Ursprungligen är alla helgons dag och allhelgonadagen samma högtid och firades den 1 november. Vid en almanacksreform 1772 togs dagen bort som helgdag, men togs tillbaka år 1953. När alla helgons dag återinfördes som helgdag bestämdes att den alltid skulle infalla på en lördag. Man ville emellertid inte inkräkta på kyrkans rätt att fira denna högtid på den traditionella dagen, den 1 november, som nu kallas för allhelgonadagen. Därför finns båda dessa dagar i almanackan.

Alla själars dag

I Svenska kyrkan firas sedan 1983 alla själars dag dagen efter alla helgons dag, alltså den söndag som infaller 1–7 november.

Halloween

På senare år har många tagit upp amerikanska seder vid allhelgonatiden och firar halloween. Denna helg firas ursprungligen på allhelgonaafton, såsom det amerikanska namnet halloween anger. Det står för all hallows eve, alltså ordgrant ’alla helgons afton’.