Allhelgonadagen

Sedan 1953 finns både alla helgons dag och allhelgonadagen i almanackan. Allhelgonadagen ingår i kyrkoåret och firas alltid den 1 november.

Ursprungligen är alla helgons dag och allhelgonadagen samma högtid och firades den 1 november. Vid en almanacksreform 1772 togs dagen bort som helgdag, men togs tillbaka år 1953. När alla helgons dag återinfördes som helgdag bestämdes att den alltid skulle infalla på en lördag. Man ville emellertid inte inkräkta på kyrkans rätt att fira denna högtid på den traditionella dagen, den 1 november, som kallas för allhelgonadagen. Därför finns båda dessa dagar i almanackan. Du kan läsa mer om alla helgons dag här Öppnas i nytt fönster..

Alla helgons dag, allhelgonadagen, alla själars dag och halloween

Det är lite rörigt att hålla isär de olika dagarna som har med alla helgon och alla själar att göra – de ligger nära varandra i almanackan här i månadsskiftet oktober/november.

De högtider som uppmärksammas mest är helgdagen alla helgons dag Öppnas i nytt fönster.(lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november), och halloween Öppnas i nytt fönster. (31 oktober). Men utöver dem firas inom kyrkan även allhelgonadagen (1 november) och dagen därpå alla själars dag Öppnas i nytt fönster. (söndagen som infaller 1–7 november).

Alla själars dag

I Svenska kyrkan firas sedan 1983 alla själars dag dagen efter allhelgonadagen, alltså den söndag som infaller 1–7 november. Dagen ägnas åt de dödas minne och har funnit med i det romersk-katolska kyrkoåret sedan omkring år 1000.

Halloween

På senare år har många tagit upp amerikanska seder vid allhelgonatiden och firar halloween. Denna helg firas ursprungligen på allhelgonaafton, såsom det amerikanska namnet halloween anger. Det står för all hallows eve, alltså ordgrant ’alla helgons afton’.