Svante

Svante är en svensk form av det slaviska Svantopolk, sammansatt av ord för ’helig’ och ’folk’.

Namnet kom till Sverige under medeltiden med den svensk-danske stormannen Svantepolk Knutsson (död ca 1310).

Svante har ibland felaktigt uppfattats som en smekform till Sven.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 10 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1434

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.