Boris

Boris är en rysk ursprunglig smekform till Borislav, sammansatt av ord för ’strid’ och ’ära, berömmelse’.

I den rikssvenska almanackan 10/6 och i den finlandssvenska 11/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1808 Finland
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under hösten 2021.